skip to Main Content

TGM Gallagher: Đại dịch đã thách thức cam kết của chúng ta trong việc bảo vệ nhân quyền

TGM Gallagher: Đại dịch đã thách thức cam kết của chúng ta trong việc bảo vệ nhân quyền

 

 

Quyền con người phải được tôn trọng ngay cả khi các biện pháp được thực hiện để kiềm chế đại dịch đang diễn ra. Đó là điều mà Bộ trưởng Quan hệ với các Quốc gia của Vatican, Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, cho biết trong một thông điệp video gửi tới Liên Hiệp Quốc.

 

Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Bộ trưởng quan hệ với các quốc gia của Vatican:

“Nó cũng thách thức cam kết của chúng ta đối với việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người phổ quát, đồng thời khẳng định sự liên quan của chúng. Là một cộng đồng toàn cầu, chúng ta cần tái khám phá nền tảng về quyền con người để thực hiện chúng một cách đích thực.”

 

Ngài nhấn mạnh rằng Lời mở đầu của Tuyên ngôn Nhân quyền và Hiến chương Liên hiệp quốc đều công nhận phẩm giá vốn có của tất cả mọi người. Đó là một khẳng định mà “không bị ràng buộc bởi thời gian, địa điểm, văn hóa hay bối cảnh.”

 

Bộ trưởng Quan hệ với các Quốc gia của Vatican cũng báo hiệu rằng phản ứng toàn cầu đối với đại dịch cho thấy “sự hiểu biết sâu sắc về tự do tôn giáo đang bị xói mòn.”

Back To Top