skip to Main Content

Mùa Chay là thời điểm hoàn hảo để tránh tội lỗi

Mùa Chay là thời điểm hoàn hảo để tránh tội lỗi
 
 
Ăn chay trong Mùa Chay cũng bao gồm việc chay tịnh những hành vi tội lỗi.
 
Mùa Chay là một mùa đẹp trong Giáo Hội để dâng hiến cuộc đời chúng ta cho Thiên Chúa. Trong khi Giáo Hội có những ngày nhất định dành riêng cho việc chay tịnh và ăn chay trong Mùa Chay, thực hành này không nên bỏ qua khía cạnh tâm linh của đời sống chúng ta.
 
 
Kiêng ăn cách thể lý được coi như là để nhắc nhở và củng cố chúng ta “kiêng khem” những hành vi tội lỗi của chính mình.
 
 
Tác giả của cuốn sách Thế kỷ 19 Sổ tay Hướng dẫn Mùa Chay và Đồng hành Tuần Thánh giải thích việc nhịn ăn là một phương tiện để đạt được một đích, và mục đích đó là loại bỏ tội lỗi khỏi cuộc sống của chúng ta.
 
 
Tuy nhiên, nhịn ăn chỉ là một phương tiện để đạt được một mục đích; và mục đích lớn lao đó là từ bỏ tội lỗi. Chúng ta nên ăn chay để đền tội, và chúng ta nên ăn chay để tránh nguy cơ sa vào tội lỗi, Vì nếu chúng ta ăn chay không nhằm để tránh xa tội lỗi, thì tất cả sự ăn chay của chúng ta sẽ vô ích. Vì vậy, “khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả: chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. anh em đừng ăn chay như những kẻ giả hình” (Mt 6: 16), chỉ với thể xác, nhưng hãy gìn giữ linh hồn anh em khỏi sự ô nhơ tội lỗi “Anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia. lúc anh em còn mê muội… anh em hãy từ bỏ mọi thứ gian ác, mọi điều xảo trá, giả hình và ghen tương cùng mọi lời nói xấu gièm pha” (1 Phêrô 1:14; 2:1). Nếu không, anh em có thể bị buộc phải thưa với Chúa, như lời Tiên tri Isaia rằng: “Chúng tôi ăn chay, sao Ngài không thấy, chúng tôi hãm mình, sao Ngài chẳng hay?… Và Chúa sẽ trả lời, “Ta, Đức Chúa, khi đến thời, Ta sẽ mau thực hiện điều đó.” (Isaia 58: 3; 60:22).
 
 
Một cách thiết thực để tập trung sự chú ý của chúng ta vào những tội lỗi cần được loại bỏ trong cuộc sống của chúng ta là chọn một tội lỗi cứng đầu mà chúng ta muốn giải quyết. Đó có thể là một tội lỗi đã trở thành thói quen trong cuộc sống của chúng ta và chúng ta muốn chặn lại.
 
 
Đừng cố gắng loại bỏ tất cả mọi tội lỗi khỏi cuộc sống của bạn, vì điều đó sẽ khiến bạn thất bại. Tuy nhiên, việc tập trung vào một tội cụ thể là có lợi nhất và có thể dẫn bạn đến một Mùa Chay rất kết quả.
 
 
Philip Kosloski
 
Back To Top