skip to Main Content

Lời nguyện tín hữu – Lễ Chúa Nhật II Mùa Vọng năm B

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thánh Gioan Tẩy Giả đã xuất hiện để dọn đường cho Chúa ngự đến và ông đã làm tròn sứ mạng của mình. Với ước mong trở nên sứ giả mang Tin Mừng Tình yêu đến với mọi người, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:   

  1. Thánh Gioan Tiền Hô đã nhiệt tâm rao giảng, loan báo ngày Chúa đến Cứu Độ con người. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Mục tử trong Hội Thánh luôn hăng say loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống yêu thương và chu toàn sứ vụ Mục tử đã lãnh nhận.
  2. Trong khi mong đợi Chúa đến, anh em hãy sống sao cho Người thấy anh em tinh tuyền. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu biết tỉnh thức giữa những cạm bẫy của thế gian để luôn sẵn sàng trong ngày Chúa ngự đến.
  3. Trong sa mạc, hãy mở một con đường cho Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà truyền giáo được ơn can đảm và kiên trung/ để mở ra con đường cho Chúa đến với dân ngoại.
  4. Hỡi những ai loan Tin Mừng cho Đức Chúa, hãy cất tiếng lên, đừng sợ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho từng người trong chúng ta, can đảm sống Lời Chúa và truyền rao Tin Mừng của Người trong cộng đoàn và trong sứ vụ tông đồ.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ, cảm tạ Cha đã ban Con Một Cha là Đức Giêsu đến cứu độ chúng con. Xin Cha cho chúng con biết dọn đường cho Con Cha ngự đến bằng việc lắng nghe Lời của Người, từ bỏ lối sống cũ để sống thánh thiện tinh tuyền và không chi đáng trách. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. 

 

Back To Top