skip to Main Content

Lời nguyện tín hữu – Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ Tế:   Anh chị em thân mến, Đức Maria đã cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa qua việc cưu mang và sinh hạ Đấng Cứu Thế. Với niềm hân hoan được làm con của Thiên Chúa nhờ Mẹ và trong Mẹ, chúng ta cùng hoan hỉ dâng lời nguyện xin:

  1. Thiên Chúa là Đấng làm nên mọi sự theo quyết định và ý muốn của Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh/ luôn noi gương Mẹ/ lắng nghe sự soi dẫn của Thần Khí/ để biết thực thi thánh ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh.
  2. “Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn ý thức rằng/ mình là con của Thiên Chúa/ để mỗi người biết sống xứng với nhân phẩm cao quý mà Thiên Chúa đã ban tặng.
  3. Trong Ðức Kitô, chúng ta trở nên tinh tuyền thánh thiện”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang lạc lối/ biết quay trở lại cùng Đức Kitô/ để được ơn tha thứ và được trở nên thánh thiện tinh tuyền.
  4. “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đã nhận Đức Maria Vô Nhiễm làm bổn mạng/ và cho mỗi người trong chúng ta, biết sống xin vâng như Mẹ/ để được thuộc trọn về Chúa cả xác hồn.

Chủ tế:   Lạy Chúa Cha từ ái, cảm tạ Cha đã yêu thương và cho Đức Maria được cộng tác vào công trình cứu độ của Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin Cha cho chúng con biết theo chân Đức Maria, luôn sẵn sàng thưa xin vâng trước thánh ý Cha, để ơn cứu độ của Cha được lan tràn khắp cùng trái đất. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Back To Top