skip to Main Content

HĐGM Thụy Sĩ chống dự án “hôn nhân cho tất cả”

HĐGM Thụy Sĩ chống dự án “hôn nhân cho tất cả”

Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ chống dự án “hôn nhân cho tất cả” và đề nghị một quy định pháp lý tốt hơn cho các kết hợp dân sự.

Hôn nhân Công giáo (Archivio Personale di Letícia Schafer)

Trong một tuyên bố, các Giám mục khẳng định tầm quan trọng về sự bình đẳng, quyền công dân và lợi tức, nhưng cần phải phân biệt giữa sự phân biệt đối xử và sự khác biệt. Hội đồng Giám mục cho rằng sẽ thích hợp hơn nếu điều chỉnh luật liên quan đến kết hợp dân sự cho các cặp đồng tính, hơn là đưa ra dự án “hôn nhân cho tất cả” bằng cách đồng nhất hóa các dự án khác biệt.

Các Giám mục nhận xét rằng, hôn nhân dân sự không chỉ là sự công nhận công khai tình cảm của hai bên. Trên thực tế, mục đích hôn nhân dân sự là đăng ký hồ sơ tại một tổ chức ổn định, đặc biệt là để bảo vệ người mẹ và đứa trẻ. Theo nghĩa này, hôn nhân dân sự hướng tới nền tảng của gia đình.

Để có con, đối với các cặp đồng tính, họ phải nhờ đến sự hỗ trợ sinh sản; và các cặp dị tính, có liên quan đến việc hiến tặng phôi, gây trở ngại cho quyền của đứa trẻ và gây đau khổ cho trẻ em do không thể biết được nguồn gốc sinh học của mình.

“Nhận thức được những vấn đề đạo đức nghiêm trọng này, Hội đồng Giám mục không thể chấp nhận dự án ‘hôn nhân cho tất cả’ theo hình thức này”, các Giám mục khẳng định, đồng thời xác định rõ lĩnh vực thẩm quyền của Giáo hội Công giáo chủ yếu liên quan đến hôn nhân bí tích, nghĩa là, việc cử hành trước Thiên Chúa về sự kết hợp giữa người nam và người nữ để có một sự hiệp thông tình yêu và cuộc sống ổn định mở ra cho việc truyền sinh. “Đây là lý do tại sao, trong lĩnh vực dân sự, Hội đồng Giám mục tiếp tục xác tín rằng việc sử dụng thuật ngữ ‘hôn nhân’ không được mở rộng cho bất kỳ sự kết hợp nào giữa hai cá nhân, bất kể giới tính”, các Giám mục nêu rõ.

Theo các Giám mục, cần phải sửa đổi luật kết hợp dân sự năm 2007 và đề xuất điều chỉnh luật để tránh phân biệt đối xử bất công. Cuối cùng, nhắc lại việc không áp dụng dự án “hôn nhân dân sự cho tất cả”, Hội đồng Giám mục cho rằng cuộc tranh luận về vấn đề này chưa được xem xét thỏa đáng, do những hậu quả đạo đức sâu rộng liên quan đến việc hỗ trợ sinh sản và các quyền của trẻ em. Vì lý do này, các Giám mục khuyến khích việc tìm kiếm một giải pháp có tính đến các yêu cầu chính đáng của những người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới. Phải làm sao để họ được công nhận các quyền bình đẳng, với mục đích của một sự khác biệt đem lại lợi ích cho tất cả mọi người, điều này cho phép cả hai xem xét đến sự đa dạng và tôn trọng các quyền của trẻ em. (CSR_9068_2020)

Ngọc Yến

Back To Top