skip to Main Content

Giáo Phận Đà Lạt : Sắc lệnh thiết lập Hội Dòng “Chứng Nhân Đức Tin”

Giáo Phận Đà Lạt : Sắc lệnh thiết lập Hội Dòng “Chứng Nhân Đức Tin”

GP.ĐÀ LẠT: Sắc lệnh thiết lập Hội Dòng “Chứng Nhân Đức Tin”

“HỘI DÒNG CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN” thuộc quyền Giáo phận Đà Lạt với trụ sở chính đặt tại Giáo xứ Đa Minh, Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt (xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

TÒA GIÁM MỤC ĐÀ LẠT
9, Nguyễn Thái Học, P.1, Đà Lạt – Lâm Đồng – Việt Nam
Điện thoại: 84.263.3822415 – Email: [email protected]

số 01/SLTL-HDGPĐL2020

SẮC LỆNH THIẾT LẬP
HỘI DÒNG “CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN”
THUỘC GIÁO PHẬN ĐÀ LẠT

Tôi ký tên dưới đây là ĐAMINH NGUYỄN VĂN MẠNH, nhờ hồng ân Thiên Chúa và ân huệ của Tòa Thánh, được đặt làm Giám mục Giáo phận Đà Lạt.

Căn cứ hồ sơ tham khảo ý kiến Tông tòa năm 2019 của Tòa Giám mục Đà Lạt xin phép nâng Hiệp hội Tín hữu Công “Chứng nhân Đức tin”, do Đức Giám mục Antôn Vũ Huy Chương sáng lập và được Ngài thiết lập theo Giáo luật vào ngày 16 tháng 8 năm 2013, trở thành Hội dòng thuộc quyền Giáo phận;

Căn cứ văn thư của Đức Hồng Y Luis Antonio Gokim Tagle, Tổng trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc, ký ngày 10 tháng 11 năm 2020, viết: “Sau khi đã nghiên cứu cẩn thận tài liệu nhận được, Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc vui mừng ban phép cho Đức Cha thẩm quyền thiết lập thành sự theo giáo luật Hiệp hội Công nói trên thành một Hội Dòng thuộc quyền Giáo phận, có trụ sở chính tại Giáo phận Đà Lạt”.

Căn cứ Giáo luật điều 579 về thẩm quyền của Giám mục Giáo phận trong việc ban hành sắc lệnh chính thức để thành lập các tu hội thánh hiến;

Nay, vì thiện ích các linh hồn, cũng như lợi ích Giáo phận Đà Lạt, và nhất là vì lợi ích của đông đảo các thành viên nữ đã gia nhập và được đào tạo trong nhiều năm qua, với sắc Lệnh này, tôi

QUYẾT ĐỊNH THIẾT LẬP THEO GIÁO LUẬT

“HỘI DÒNG CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN” thuộc quyền Giáo phận Đà Lạt với trụ sở chính đặt tại Giáo xứ Đa Minh, Giáo hạt Bảo Lộc, Giáo phận Đà Lạt (xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Hội dòng mới cần thực hiện những điều được lưu ý trong Văn thư của Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc, ký ngày 10 tháng 11 năm 2020 (xem bản dịch Văn thư đính kèm).

Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi, nhờ lời bầu cử của Mẹ Maria và các Thánh Tử đạo Việt Nam, Bổn mạng Hội Dòng, chúc lành cho Hội dòng bằng muôn vàn ân sủng thiêng liêng trong Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta, để mọi thành viên luôn trung thành với đặc sủng riêng của mình trong Giáo hội là những “chứng nhân đức tin” giữa lòng thế giới, đáp ứng nguyện vọng của Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc là “Hội dòng mới này sẽ phục vụ như một khí cụ hữu hiệu cho việc truyền bá Tin mừng tại Việt Nam, đặc biệt qua chứng tá đời sống và qua việc tông đồ dấn thân phục vụ người nghèo khổ và túng thiếu”.

Làm tại Đà Lạt, ngày 24 tháng 11 năm 2020
(đã ký và đóng dấu)
+ Đaminh Nguyễn Văn Mạnh
Giám mục Giáo phận Đà Lạt

(đã ký)
Lm. Gioan Bosco Hoàng Văn Chính
Chưởng ấn

Back To Top