skip to Main Content

TÔN TRỌNG VÀ GIỮ LỜI HỨA

15        02        Tm       Thứ Ba tuần 3 MV.

Xp 3,1-2.9-13; Mt 21,28-32

TÔN TRỌNG VÀ GIỮ LỜI HỨA

Qua dụ ngôn “Hai người con”, Chúa Giêsu muốn gián tiếp cảnh cáo thái độ cứng lòng của các đầu mục dân Do Thái, và kêu gọi họ phải ăn năn sám hối nếu muốn được hưởng ơn cứu độ. Dụ ngôn trình bày về hai thái độ của hai đứa con trong một gia đình:

Người thứ nhất tượng trưng các người thu thuế tội lỗi, tuy lúc đầu đã phạm tội không làm theo thánh ý Thiên Chúa khi không tuân giữ Luật Mô-sê, nhưng đã tin Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai và hồi tâm sám hối tội lỗi, nên đủ điều kiện vào Nước Thiên Chúa của Người.

Người con thứ hai tượng trưng cho các thượng tế và đầu mục dân Do thái. Tuy bề ngoài họ rất có lòng đạo, thể hiện qua việc tuân giữ Luật Mô-sê trong từng chi tiết, nhưng lại cứng lòng không tin vào Gio-an Tẩy Giả và Chúa Giêsu do Thiên Chúa sai đến. Trái lại còn ra tay giết hại Chúa Giêsu trên cây thập giá. Nên cuối cùng họ sẽ bị loại ra ngòai Nước Thiên Chúa

 Biết bao lần chúng ta trả lời « xin vâng » với Thiên Chúa theo kiểu nầy. Chẳng hạn cuối những lời cầu nguyện, chúng ta thưa: Amen, nghĩa là: xin vâng, xin được như vậy, nhưng chúng ta không mảy may để ý đến nội dung của lời chúng ta cầu nguyện. Khi rước lễ, chúng ta thưa: Amen, nghĩa là: Vâng, lạy Chúa, con đến kết hợp với Chúa để sống tốt hơn, để làm việc hay hơn trong góc vườn nho mà Chúa ủy thác cho con. Thế nhưng, thường khi chúng ta chỉ thưa theo thói quen, máy móc, mà không để lại một âm vang nào trong cuộc sống. Sống như thế, thử hỏi có phải là chúng ta đang sống giả hình. Cầu nguyện như thế, có phải là một lời nói dối hay không ?-

           Như thế, rõ ràng là, trước mắt Chúa, điều làm cho đời sống có giá trị, không phải là những lời kinh nguyện theo thói quen, những việc đạo đức máy móc, nhàm chán, mà chính là những hành động tích cực, những quyết định xác tín và sự dấn thân thực sự của chúng ta trong cuộc sống. Chính việc làm mới nói lên được lòng tin của chúng ta.

Thực tế, ta thấy Chúa trao ban cho chúng ta sự tự do, và Chúa tuyệt đối tôn trọng sự tự do đó. Chúng ta có đáp lại lời mời gọi của Chúa hay không là tùy ở chúng ta. Và, chúng ta sẽ phải chịu trách nhiệm về sự tự do đó.

      Thật sự ra mà nói, trong con người của chúng ta, có cả cái tốt và cái xấu. Nhưng với ơn thánh Chúa, thì dù cho tình trạng luân lý và đạo đức của chúng ta có thế nào đi nữa, cái tốt luôn luôn sẽ trổi vượt lên tất cả. Điều đó cũng có nghĩa là, chúng ta có thể ăn năn trở lại bất cứ lúc nào. Chúng ta luôn luôn có thể thay đổi để trở nên tốt hơn. Không bao giờ là quá muộn trước tình yêu và lòng nhân từ của Chúa. Vấn đề còn lại là chúng ta có quyết tâm nhìn lại chính mình, ăn năn thống hối, và dấn thân đáp lại lời mời gọi yêu thương của Chúa bằng một đời sống yêu thương bác ái hay không mà thôi.

Trang Tin Mừng hôm nay gợi mở cho chúng ta sống niềm tin, nhưng đồng thời cũng chuyển tải bài học nhân bản về việc giữ lời hứa. Người con thứ hai, tuy lúc đầu vâng dạ người cha, nhưng lại không đi làm, anh đã thất hứa. Trong cuộc sống chúng ta đã thực hiện được bao nhiêu lời hứa với người khác? Có những lời hứa tuy nhỏ bé nhưng khi thất hứa sẽ bị người khác xem thường và đánh giá thấp về chúng ta! Có những trường hợp chỉ vì thất hứa mà đã làm cho người khác phải lo âu, chờ đợi vì có những lời hứa tuy tầm thường với mình, nhưng lại là niềm hy vọng đối với người khác.

Chúa Giêsu đã làm gương cho con người, cho loài người, cho mỗi người. Người không bao giờ rao giảng điều gì mà Người đã không thực hiện trước. Lời của Người là lời hằng sống. Lời nói và việc làm của Người luôn đi đôi với nhau. Giữa cuộc sống của Chúa và lời nói của Người không bao giờ có khoảng cách. Còn các kinh sư, biệt phái, thượng tế, họ nói nhiều mà không làm. Ngôn hành bất nhất. Do đó, Chúa nói với các môn đệ và chúng ta: ” Ngôn hành phải đi đôi với nhau “. Nói mà không làm giống như đứa con thứ hai trong dụ ngôn sẽ bị Chúa loại trừ.

Trong đời sống thường ngày, chúng ta hãy bắt chước Chúa: ” …Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc “( Ga 5, 17 ) hoặc nói như thánh Giacôbê: ” Đức tin không có việc làm là đức tin chết “ ( Gc 2, 26 ). Chúa Giêsu luôn thi hành thánh ý cha:” Lạy cha nếu được thì xin cho con khỏi uống chén này, nhưng đừng theo ý con mà theo ý của cha mà thôi “. Chúa luôn nói:” Không phải những ai kêu lạy Chúa, lạy Chúa, là sẽ được vào Nước Trời đâu, nhưng là kẻ làm theo ý Cha Thầy “ ( Mt 7, 21 ).

Nhìn lại mỗi người, chúng ta mang danh là những Kitô hữu, qua Tin mừng hôm nay, hãy cố gắng thực hành lời Chúa dạy bằng việc phải biết hối hận khi sai lỗi và cũng phải biết giữ lời hứa với người khác khi đã hứa bất cứ điều gì. Hãy làm cho những người chung quanh nhìn vào chúng ta với một sự tin tưởng vì biết rằng người Công giáo, người tín hữu là những người sống lương thiện, biết tôn trọng và giữ lời hứa với mọi người. Chúng ta sẽ xây dựng được một tình hiệp thông trọn vẹn với người khác khi thực hiện những lời Chúa Giêsu dạy bảo trong Tin mừng. Xã hội sẽ tốt đẹp hơn, Giáo hội sẽ được mở rộng hơn, nhờ những mẫu gương chứng nhân của các Kitô hữu khi thực hiện những giá trị của Tin mừng.

 

Back To Top