skip to Main Content

TIN SỰ SỐNG LẠI

02  22  X  Thứ Tư Tuần IX Thường Niên.

Thứ Tư đầu tháng. Kính Thánh Cả Giuse.

(Đ) Thánh Mác-sê-li-nô (Marcellinus) và thánh Phê-rô, Tử đạo.

Thánh Đa-minh Ninh, Giáo dân (U1862), Tử đạo.

Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.

TIN SỰ SỐNG LẠI

Nhiều người thời nay vẫn quan niệm dương sao âm vậy, nghĩa là khi sống ăn uống, sinh hoạt làm sao, thì khi chết cũng vẫn như vậy. Những người thuộc nhóm Sađốc xưa cũng nghĩ như thế khi họ đưa ra vấn nạn một người phụ nữ đã cưới bảy đời chồng, khi chết sang thế giới bên kia sẽ là vợ của ai. Họ muốn “đánh đố” Chúa Giêsu để dựa vào đó mà bác bỏ niềm tin vào sự sống lại và sự sống đời sau. Đây là dịp thuận tiện để Chúa Giêsu mặc khải cho chúng ta giáo lý về sự sống đời sau trên Nước Chúa: Lúc đó, con người không còn ăn uống, không còn lấy vợ lấy chồng nhưng sẽ giống như các thiên thần trên trời.

Tin Mừng hôm nay mô tả cuộc đụng độ đầu tiên giữa Chúa Giêsu và nhóm người Sađốc. Những người Sađốc thuộc về hàng tư tế quí tộc. Về mặt chính kiến, họ theo bọn xâm lược. Về mặt tôn giáo, họ rất bảo thủ. Ðối với họ, lề luật phải tuân theo chỉ có trong năm cuốn sách đầu tiên của Bộ Kinh Thánh. Họ phi bác mọi giáo thuyết xuất hiện sau này do các tiên tri và các bậc trí giả giảng dạy, chẳng hạn việc kẻ chết sống lại. Do đó chẳng có gì ngạc nhiên khi họ tấn công Chúa Giêsu về vấn đề này.

Thật thế, dựa vào niềm tin mà họ cho là đúng đắn, những người Sađốc bắt đầu hỏi Chúa Giêsu bằng bộ luật Môsê, theo đó khi người chồng chết, nếu người vợ anh ta chưa có con, thì người anh (hoặc em) chồng phải cưới bà này để nối dõi tông đường.

Họ đặt ra trường hợp một người đàn bà có bảy đời chồng, vào lúc sống lại, bà ấy sẽ là vợ của ai trong bảy người anh em vì tất cả đã lấy bà làm vợ? Những người Sađốc hỏi thế, không phải vì thành tâm tìm kiếm để sống theo sự thật, mà chỉ để đùa giỡn với sự thật mà thôi.

Chúa Giêsu biết rõ họ ngoan cố và cố ý thử thách Ngài, nhưng Ngài vẫn điềm tĩnh và chỉ cho họ thấy sự dốt nát lầm lẫn của họ: Thứ nhất, họ thiếu hiểu biết Kinh Thánh và quyền năng của Thiên Chúa; thứ hai, hoàn cảnh con người sau khi sống lại hoàn toàn thay đổi, không giống như lúc còn sống ở trần gian này. Chúa Giêsu nói rõ có sự sống lại, nhưng sở dĩ họ không tin là vì họ thiếu hiểu biết Kinh Thánh. Thật thế, trong sách Môsê, đoạn nói về bụi gai, Thiên Chúa phán: “Ta là Chúa của Abraham, Chúa của Isaac, Chúa của Yacob”, Ngài không là Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Hơn nữa, nếu Thiên Chúa đã phán một lời liền có mọi sự, chẳng lẽ Ngài không thể làm cho kẻ chết sống lại sao? Sự sống và sự chết đều do Thiên Chúa, vì thế sự sống lại cũng thuộc về Thiên Chúa. Lại nữa, khi sống lại từ cõi chết, thân xác con người được biến đổi hoàn toàn, nó sẽ giống như các thiên thần, giống như Chúa Kitô Phục Sinh, nên không còn phải chết và cũng chẳng phải dựng vợ gả chồng nữa.

Qua đoạn Tin mừng mà thánh sử Mác-cô trình bày cho chúng ta hôm nay, việc những người Sa-đốc, học cao hiểu rộng, quyền hành đầy mình nhưng lại không có niềm tin vào sự sống lại vào sự sống vĩnh cửu. Họ dẫn chứng hàng loạt những “khó khăn, phức tạp” từ Cựu Ước để biện minh cho câu hỏi của mình, đơn cử là trường hợp người phụ nữ làm vợ của bảy người anh em trong một gia đình (Mc 12, 18-23).

Những người Sa-đốc đặt ra cho Chúa Giê-su rằng, người phụ nữ này đều là vợ của bảy anh em, theo lần lượt, họ chết đều không có con nối dõi, vậy khi chết, bà sẽ là vợ của ai? Không ngần ngại, Đức Giê-su đã minh chứng cho họ thấy rằng: chính vì không biết Kinh thánh và quyền năng của Thiên Chúa (Mc 12, 24) nên họ đã lầm.

Và một lần nữa, Chúa Giêsu khẳng định, khi con người từ cõi chết sống lại, thì không còn có chuyện dựng vợ gả chồng, nhưng như các thiên thần ở trên trời (Mc 12, 25). Cuối cùng, Chúa Giêsu còn dẫn giải đoạn sách Mô-sê nói về bụi gai và thêm một lần khẳng định lại rằng: Thiên Chúa của Áp-ra-ham, I-sa-ac và Gia-cóp là Thiên Chúa của kẻ sống chứ không phải của người chết (Mc 12, 27).

Qua những lý luận và dẫn chứng sắc bén của Chúa Giêsu về sự sống lại và hạnh phúc đời sau dành cho những người Sa-đốc kém tin, bảo thủ. Một lần nữa, người Ki-tô hữu chúng ta cũng được gọi mời nhìn lại hành trình đức tin và sự xác tín vào Đức Ki-tô là sự sống lại và hạnh phúc viên mãn của mỗi người chúng ta. Cũng như thánh Giê-rô-ni-mô đã chia sẻ: “không biết Kinh thánh là không biết Thiên Chúa”.

Điều  này dường như đang xảy ra rất đúng với nhiều người tín hữu chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta vẫn dự lễ mỗi Chúa nhật, chúng ta vẫn tự hào là người Công giáo. Thế nhưng khi phải đối diện với những câu hỏi, vấn nạn đặt ra từ nơi những người không có niềm tin về đời sau, về sự sống lại, chúng ta không biết giải thích cho cặn kẽ hay qua loa…

Và buồn thay, chúng ta bỏ mất cơ hội chia sẻ về đời sống đức tin cũng như làm cho Lời của Chúa được thấm nhuần và nảy sinh trong lòng những người xung quanh. Tại sao những người Ki-tô hữu chúng ta để cho những cơ hội tốt đẹp như thế trôi qua mà không có lời giải thích thỏa đáng? Có lẽ câu trả lời ngắn gọn sẽ là: chúng ta chưa chịu khó học hỏi Lời Chúa cho sâu sắc, chúng ta chưa yêu mến Lời Chúa cho phải đạo và hơn nữa, chúng ta chưa sống Lời Chúa cho trọn cuộc đời của ta!!!

Tin vào sự sống đời sau, và muốn được sống mãi trong đời sống mới là khát vọng của cả nhân loại. Đức Kitô đã mặc khải cho chúng ta cuộc sống hạnh phúc đích thực và vĩnh cửu của cuộc đời mai hậu với một thực tại siêu việt, thần thiêng. Và hơn nữa Ngài còn mời gọi chúng ta đi vào chung hưởng cuộc sống đó trong tình thân với Ngài.

Back To Top