skip to Main Content

TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA

19.4 Thứ Hai Tuần III Phục Sinh

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

TÌM NƯỚC THIÊN CHÚA

Con người luôn khao khát tìm kiếm và giải thoát cho mình khỏi đói khát, để được ấm no, hạnh phúc. Người ta luôn tìm mọi cách để thỏa mãn nhu cầu cho riêng mình. Tin Mừng Gioan hôm nay phác họa cho chúng ta rõ điều đó: Người Dothái đến với Chúa Giêsu không phải để nghe giáo huấn hay tin nhận Người, nhưng là vì tò mò, tìm hiểu những phép lạ Chúa làm, được Người cho ăn uống no nê chỉ để thỏa mãn cho bản thân.

Chúa Giêsu xuống trần gian đồng cảm với nỗi đau khổ của con người đang sống trong một thế giới đầy tội lỗi. Người chấp nhận gánh lấy đau khổ, cái chết và phục sinh, để giải thoát khỏi cơn đói khát không chỉ là cơm bánh, mà còn giải thoát con người khỏi đói khát về niềm tin và tinh thần, để chuẩn bị cho cuộc sau đời sau. Do đó, Chúa muốn ban cho con người thứ lương thực trường tồn là ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu nơi Nước Trời.

Người Do Thái thời Chúa Giêsu lũ lượt kéo đến tìm kiếm Ngài. Đó là tín hiệu đáng mừng, nói lên lòng khao khát của họ đối với Chúa Giêsu. Tuy nhiên, sự việc đó chưa hẳn là xuất phát bởi một lòng tin, niềm khao khát vì lòng yêu mến và đầy tràn hy vọng. Bởi vì, qua lời đáp của Chúa Giêsu, chúng ta cò thể hiểu được ‘ý định” của đám đông dân chúng Do Thái.

“Thật, Ta bảo thật các ngươi, các ngươi tìm ta không phải vì các ngươi đã thấy những dấu lạ, nhưng vì các ngươi đã được ăn bánh no nê”.

Họ tìm Chúa vì nhu cầu vật chất hơn là vì dấu lạ để tin. Họ tìm gặp Chúa để xin Ngài thỏa mãn cho họ được ăn bánh no nê. Họ đi tìm kiếm không phải vì đã nhận ra ý nghĩa của phép lạ bánh hóa nhiều. Họ đã chứng kiến làm phép lạ bánh hóa nhiều, nay, họ lại muốn Ngài hãy tiếp tục làm nhiều phép lạ hơn nữa cho họ về phương tiện của cải vật chất, hơn là để tin vào Ngài là Đấng thiên sai, từ trời xuống trần gian ban phát cho con người sự sống thật, sự sống vĩnh cửu.

Con người hôm nay đang sống trong thế giới tục hóa, thế giới thực dụng, thế giới hưởng thụ vật chất, của cải tiền bạc, nên cũng rơi vào tình trạng xa dần tôn giáo. Con người hôm nay chạy theo những nhu cầu về vật chất hơn là tìm kiếm chân lý, lẽ sống của cuộc đời. Bởi thế, cuộc sống của chúng ta có rất nhiều mối lo toan: lo cho bản thân, gia đình:; lo học hành, lo cho những nhu cầu giải trí, sống hưởng thụ, chạy theo những đam mê trần tục.

Cuộc sống của chúng ta chỉ loay hoay  sao cho có của ăn, áo mạc, tiền bạc dư dật hơn là đi tìm kiếm Chúa. Chúng ta mất bao nhiêu thời giờ, bao nhiêu công sức để lo cuộc sống vật chất đời này. Nhưng thử hỏi chúng ta đã dành bao nhiêu thời giờ cho cuộc sống vĩnh cửu? Chúng ta đã dành thời gian đi tham dự Thánh lễ, rước lễ, gặp gỡ Chúa qua Lời Chúa dạy, và sốt sắng cầu nguyện với tất lòng tin yêu mến Chúa? Ngay trong gia đình, chúng ta có cầu nguyện chung với nhau, đọc và lắng nghe Lời Chúa để cho Lời Chúa hướng dẫn soi sáng đời sống của chúng ta hay không?

Chúa Giêsu hiểu tính cách và thái độ của những người Do Thái đương thời chỉ biết hướng chiều về của cải vật chất mà không nhận ra Chúa và tin vào Ngài.

Chúa Giêsu đã dạy cho họ thay đổi cái nhìn và lối sống của họ: “các ngươi hãy ra công làm việc…Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào Đấng Người đã sai đến”. Nghĩa là phải tin vào Ngài là Đấng Cứu Thế, từ Chúa Cha sai đến trần gian.

Chúa đến để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Chỉ có Chúa là đường, là sự thật, và là sự sống của chúng ta. Chỉ có Chúa là Đấng cứu độ duy nhất, mang lại cho chúng ta sự sống đời đời.

Chúng ta đừng vì lương thực hư nát, đừng vì những của cải phù hoa chóng qua – nay còn mai mất, nhưng hãy tìm kiếm Thiên Chúa và tin vào “Ðấng được sai đến” là Chúa Giêsu. Chỉ có Ngài Ngài mới mang lại ý nghĩa và giá trị cho cuộc sống của chúng ta. Chỉ có Ngài mới làm cho chúng ta thỏa mãn niềm khát vọng hạnh phúc thật, hạnh phúc vĩnh cửu mà thôi.

Hôm nay, chúng ta phải xác tín niềm tin của chúng ta vào Chúa, qua đời sống đạo của chúng ta.

Niềm tin của chúng ta hôm nay thể  hiện qua việc sống bí tích Thánh Tẩy, đó là sống xứng đáng làm con cái của Chúa, năng lãnh nhận bí tích hòa giải và chân thành sám hối để được ơn tha thứ của Chúa.

Niềm tin của chúng ta thể hiện qua việc thờ phượng, sống đức tin, cậy, mến Chúa, lắng nghe và sống các lời Chúa dạy, năng lãnh nhận bí tích Thánh Thể là nguồn sự sống đời đời của chúng ta, và trong cuộc sống luôn sống theo lời Chúa dạy, là khiêm nhường, yêu thương, và phục vụ mọi người.

Lời Chúa hôm nay nhắc nhở chúng ta: hãy sống những điều Chúa Giêsu đã dạy bằng một cuộc đời công chính và tích cực xây dựng một cuộc sống công bằng bác ái, hiệp nhất và yêu thương, tận tình phục vụ và sẵn sàng chia sẻ với mọi người. Đồng thời chấp nhận từ bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày để theo Chúa.

Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy tìm kiếm cho mình một thứ lương thực ban lại sự sống và hạnh phúc đời đời. Ngài chỉ cho chúng ta một loại lương thực không bao giờ hư mất và rất quan trọng trong đời sống của chúng ta, đó chính là Lời Chúa. Đây mới là điều đích thực đem lại cho chúng ta niềm hạnh phúc trường tồn luôn mãi.

Back To Top