skip to Main Content

Thứ  Sáu Tuần XXIX – Mùa Thường Niên

Thứ  Sáu Tuần XXIX – Mùa Thường Niên

Ca nhập lễ

Tv 16,6.8

Con kêu lên Ngài, lạy Thiên Chúa,

vì Ngài đáp lời con,

xin lắng tai và nghe tiếng con cầu.

Xin giữ gìn con như thể con ngươi,

dưới bóng Ngài, xin thương che chở.

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin tạo cho chúng con một tấm lòng trung tín và quảng đại để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa. Chúng con cầu xin …

 

Bài đọc

Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này ?

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

18 Thưa anh em, tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. 19 Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm. 20 Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi.

21 Bởi đó tôi khám phá ra luật này : khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. 22 Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa ; 23 nhưng trong các chi thể của tôi, tôi lại thấy một luật khác : luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi.

24 Tôi thật là một người khốn nạn ! Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này ? 25a Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giê-su Ki-tô, Chúa chúng ta !

Đáp ca

Tv 118,66 và 68.76-77.93-94 (Đ. c.68b)

Đ.Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

66Xin dạy con hiểu cho tường, xét cho đúng,
vì con vẫn tin vào mệnh lệnh Ngài

.68Chúa nhân hậu, hay làm ơn làm phúc,
thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

Đ.Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

76Xin Chúa lấy tình thương mà an ủi,
theo lời đã hứa với tôi tớ Ngài đây.

77Xin chạnh lòng thương cho con được sống,
vì luật Ngài làm con vui sướng thoả thuê.

Đ.Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

93Con nguyện chẳng hề quên huấn lệnh Ngài,
vì nhờ đó, Ngài đã cho con được sống.

94Con thuộc về Chúa, xin Ngài cứu độ,
bởi con tìm kiếm huấn lệnh Ngài.

Đ.Lạy Chúa, thánh chỉ Ngài, xin dạy cho con.

Tung hô Tin Mừng

 1. Mt 11,25

Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã mặc khải mầu nhiệm Nước Trời cho những người bé mọn. Ha-lê-lui-a.

Tin Mừng

Lc 12,54-59

Cảnh sắc đất trời thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao lại không biết nhận xét ?

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

54 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng : “Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay : ‘Mưa đến nơi rồi’, và xảy ra đúng như vậy. 55 Khi thấy gió nồm thổi, các người nói : ‘Trời sẽ oi bức’, và xảy ra đúng như vậy. 56 Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét ?

57 “Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải ? 58 Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. 59 Tôi bảo cho anh biết : anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng.”

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết phụng thờ Chúa tại bàn thánh này, với tâm hồn tự do của con cái Chúa, để những mầu nhiệm chúng con đang cử hành đem lại cho chúng con nguồn ơn thanh tẩy. Chúng con cầu xin..

 

 Lời Tiền Tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con.

Vì chính Người, khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình, đã tẩy xoá tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại, đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa Nước Trời.

Vì thế, cùng với toàn thể Thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc tụng Chúa và không ngừng tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh! …

Ca hiệp lễ

Tv 32,18-19

Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,

kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương,

hầu cứu họ khỏi tay thần chết

và nuôi dưỡng trong buổi cơ hàn.

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa vừa gọi chúng con tời bàn tiệc Nước Trời và ban dồi dào sức sống mới, xin Chúa phù trợ chúng con trong cuộc sống hằng ngày và dạy chúng con biết tìm kiếm những hồng ân vĩnh cửu. Chúng con cầu xin …

 

 

 

 

Thánh Gio-an Phao-lô II, giáo hoàng

Ca nhập lễ

Chúa đã chọn vị thánh này làm thượng tế,

và mở kho tàng của Chúa cho người,

để cho người được sung mãn muôn ơn.

Bài đọc: Is 52, 7-10
“Người bốn bể rồi ra nhìn thấy, ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta”.

Trích sách ngôn sứ Isaia

Ðẹp thay trên đồi núi
bước chân người loan báo tin mừng, công bố bình an,
người loan tin hạnh phúc, công bố ơn cứu độ
và nói với Xion rằng: “Thiên Chúa ngươi là Vua hiển trị”.

Kìa nghe chăng quân canh gác của ngươi
cùng cất tiếng reo hò vang dậy;
họ sẽ được thấy tận mắt Ðức Chúa đang trở về Xion.

Hỡi Giêrusalem điêu tàn hoang phế,
hãy đồng thanh bật tiếng reo mừng,
vì Ðức Chúa an ủi dân Người, và cứu chuộc Giêrusalem.

Trước mặt muôn dân,
Ðức Chúa đã vung cánh tay thần thánh của Người:
ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta,
người bốn bể rồi ra nhìn thấy.

Đáp ca: Tv 96 (95), 1-2a.2b-3.7-8a.10.
ĐC: Hãy kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,
cho mọi nước hay những kỳ công của Người.

 1. Hát lên mừng Chúa một bài ca mới,
  hát lên mừng Chúa, hỡi toàn thể địa cầu!
  Hát lên mừng Chúa, chúc tụng Thánh Danh!
 2. Ngày qua ngày, hãy loan báo ơn Người cứu độ,
  kể cho muôn dân biết Người thật là vinh hiển,
  cho mọi nước hay những kỳ công của Người.
 3. Hãy dâng Chúa, hỡi các dân các nước,
  dâng Chúa quyền lực và vinh quang,
  hãy dâng Chúa vinh quang xứng danh Người.
 4. Hãy nói với chư dân : Chúa là Vua hiển trị,
  Chúa thiết lập địa cầu, địa cầu chẳng chuyển lay,
  Người xét xử muôn nước theo đường ngay thẳng.

 

Alleluia: Ga 10, 14

Alleluia, Alleluia. Chúa phán: Tôi chính là Mục Tử nhân lành. Tôi biết chiên của tôi, và chiên của tôi biết tôi. Alleluia.

 

Tin Mừng: Ga 21, 15-17
“Hãy chăn dắt chiên của Thầy, hãy chăn dắt chiên của Thầy”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan

`Khi các môn đệ ăn xong, Đức Giêsu hỏi ông Simon Phêrô: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giêsu nói với ông: “Hãy chăm sóc chiên con của Thầy”.  Người lại hỏi: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Người nói: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy”.  Người hỏi lần thứ ba: “Này anh Simon, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không?”  Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần “Anh có yêu mến Thầy không?” Ông đáp: “Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy”. Đức Giêsu bảo: “Hãy chăm sóc chiên của Thầy”.

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa,
trong ngày lễ nhớ thánh Gioan Phaolô II,
chúng con nài xin Chúa nhận hy lễ
dân Chúa dâng lên để tôn vinh Chúa,
xin Chúa làm cho hy lễ này,
đem lại cho chúng con ơn cứu độ muôn đời.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 Ca hiệp lễ

 1. Ga 10,11

Người mục tử nhân lành

hy sinh mạng sống cho đoàn chiên.

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa là Thiên Chúa chúng con,
xin cho bí tích chúng con đã lãnh nhận
đốt lên trong chúng con lửa tình yêu,
ngọn lửa đã mạnh mẽ nung đốt thánh Gioan Phaolô II
giúp thánh nhân chăm sóc cho Hội Thánh của Chúa.
Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

Back To Top