skip to Main Content

QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA

Thứ Ba  tuần I TN

1 Sm 1:9-20; 1 Sm 2:1,4-5,6-7,8; Mc 1:21-28

QUYỀN NĂNG CỦA CHÚA

Người Do thái trưởng thành thường tới hội đường vào các ngày Sa-bát để cầu nguyện và học hỏi Kinh Thánh. Bởi đó, những người hiện diện trong hội đường hôm nay chắc chắn đã nhiều lần nghe các luật sĩ của họ cắt nghĩa lề luật. Thế nhưng, họ chưa bao giờ có cảm giác kinh ngạc cho đến khi lắng nghe những lời dạy từ miệng Chúa Giêsu. Thánh Máccô nói với chúng ta rằng họ đã kinh ngạc với lời dạy của Chúa Giêsu bởi vì lời dạy của Ngài có uy quyền.

Tin mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu giảng dạy tại hội đường và chữa lành một người bị quỉ ám.

Sau khi Gioan Tẩy giả bị bắt giam, Chúa Giêsu trở về Galilê và giảng dạy trong Hội đường một cách công khai. Ngài giảng dạy với uy quyền của Thiên Chúa, chứ không như các tiên tri trong Cựu ước là những người được Thiên Chúa uỷ thác cho; Ngài cũng không giảng dạy như các kinh sư Do thái là những người chỉ giải thích Kinh thánh và chất lên vai người dân gánh nặng của những luật lệ tỉ mỉ bên ngoải. Gíao huấn của Chúa Giêsu là một cuộc giải phóng, một việc loan Tin mừng cứu rỗi, cách riêng, cho những người nghèo khổ, những người bị loại ra bên lề xã hội. Dân chúng nghe Chúa đều nhận thấy có sự khác biệt sâu xa giữa giáo lý của Chúa và những lời giảng dạy của các kinh sư Do thái.

Kèm theo lời giảng dạy, Chúa Giêsu còn làm một phép lạ chữa  một người quỷ ám. Phép lạ chứng minh Ngài làThiên Chúa, Ngài có toàn quyền trên quỷ dữ, Ngài đến để chấm dứt quyền thống trị của tà thần trên con người. “ Oâng ấy ra lệnh cho các thần ô uế và chúng phải vâng theo”. Phép lạ Chúa Giêsu thực hiện gây hứng thú và kinh ngạc nơi dân chúng; trái lại, những kẻ chống đối Chúa thì hạch sách Ngài: “Oâng lấy quyền nào mà làm như vậy?” Họ không muốn công nhận những việc Chúa làm, họ mơ  ước một Vị Cứu  tinh hùng mạnh giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị của đế quốc Rôma, trong khi đó Chúa Giêsu lại đến để giải phóng con người khỏi quyền lực của ma quỷ và tội lỗi.

Thánh Phêrô đã mời gọi các người đồng hương của ngài:” Thưa đồng bào Israel, xin hãy lắng nghe. Chúa Giêsu Nazaret, là người đã được Thiên Chúa phái đến  với anh em. Như chính anh em đã biết điều đó”.

Chúa Giêsu là hiện thân của một quyền bính dựa trên lòng người. Tin mừng hôm nay đã tóm tắt tất cả quyền bính của Ngài. Thánh Marcô đã nhận định: “Chúa Giêsu đã giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Ở đây có lẽ chúng ta chỉ hiểu được nhận định của thánh Marcô khi nhớ lại bài học Chúa Giêsu đã dạy các môn đệ nhân một cuộc tranh luận giữa các ông về quyền bính: “Thủ lãnh các dân thì lấy quyền mà thống trị dân, những người làm lớn thì dùng uy mà cai quản dân. Giữa anh em thì không được như vậy: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ anh em. Cũng như con người không đến để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người “.

Chúa Giêsu không bao giờ nói suông, Ngài không bao giờ giảng dạy về điều gì mà chính Ngài không thực thi trước. Tự xưng mình là đầy tớ mọi người, Chúa Giêsu đã sống cho đến cùng lời cam kết ấy. Cái chết trên thập giá là một thể hiện trọn vẹn tư cách đầy tớ của Ngài. Như vậy, quyền bính đối với Chúa Giêsu chính là phục vụ và phục vụ cho đến cùng.

Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã giảng dạy như Đấng có thẩm quyền bởi vì Ngài thể hiện quyền năng của Ngài bằng sứ phục vụ . Việc Ngài trừ quỷ cho một người ở giữa hội đường đã được những người có mặt thốt lên : “Đây là một giáo lý mới đầy uy quyền “. HoÏ đã nhìn nhận rằng Chúa Giêsu không chỉ giảng dạy bằng lời nói, mà còn bằng hành động cụ thể nhất là bằng cả cuộc sống của Ngài. Staline đã thách đố quyền bính của Giáo hội khi ông đặt câu hỏi: “Đi hỏi Đức Giáo Hoàng xem có bao nhiêu sư đoàn?”. Nhưng sức mạnh quyền bính cũng như sự khả tín của Giáo hội trước sau vẫn là sức mạnh và quyền bính của yêu thương và phục vụ.

Mỗi giây phút của cuộc sống qua đi, chúng ta đối diện với rất nhiều âm thanh khác nhau từ mọi phía. Thế nhưng chỉ có Lời Chúa mới là lời chân thật và mang lại cho chúng ta sự sống. Chỉ có lời Ngài mới có thẩm quyền trên cuộc đời chúng ta và chỉ những lời ấy mới mang lại cho cuộc đời chúng ta niềm vui và hy vọng. Hãy chăm chú đọc và khám phá những điều kỳ diệu từ Lời Chúa. Hãy để cho những lời của Ngài làm kinh ngạc và nuôi dưỡng tâm hồn chúng ta.

Nguyện cho lời Chúa hôm nay củng cố trong niềm xác tín rằng sứ mệnh cứu thế phát xuất từ nơi Chúa và vẫn tiếp tục trong Gíao Hội. Gíao Hội đã lãnh nhận kho tàng đức tin và quyền thánh hoá và giáo huấn từ nơi Chúa. Xin cho chúng ta luôn trung thành với Gíao Hội và sẵn sàng đón nhận giáo huấn của các chủ chăn mà Chúa đã đặt lên hướng dẫn Dân Chúa trên đường tiến về Nước Trời.

 

 

Back To Top