skip to Main Content

Những mục tiêu và sáng kiến của Năm ‘Gia đình Amoris Laetitia’

Những mục tiêu và sáng kiến của Năm ‘Gia đình Amoris Laetitia’

https://lh4.googleusercontent.com/Sb02rsVoAQg7RZcgtbLz7NA4y27F9g4X9mlfX-t59PGNkBhWZ4Ky7BcXrtmJtiMZ-1D_dt2ZqutBsj86ySL4xNRiPCHv_Vv5Jcz4Bw1PolNOM7HT3KHY_58f77mPM8ug-H42oaN9=w640-h433
Gặp gỡ các gia đình ở Santiago De Cuba © L’Osservatore Romano

Giải thích của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống

Ngày 27 tháng Mười Hai năm 2020, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống cho biết Năm “Gia đình Amoris Laetitia” (19 tháng Ba, 2021- 26 tháng Sáu, 2022) có năm mục tiêu. “Để truyền bá nội dung của Tài liệu,” “để công bố rằng Bí tích Hôn nhân là một ân tứ,” “để làm cho gia đình trở thành chủ thể tích cực của mục vụ gia đình,” “để làm cho người trẻ ý thức về tầm quan trọng của việc huấn luyện chân lý tình yêu và ân tứ bản thân,” “để mở rộng tầm nhìn và hoạt động của mục vụ gia đình … để bao gồm vợ chồng, con cái, người trẻ, người già và những hoàn cảnh mong manh của gia đình.”

Trong “những sáng kiến” đã được lên chương trình là một “ngày cho ông bà và người già,” và một Diễn đàn vào tháng Sáu năm 2021, cùng với mười video của Đức Thánh Cha Phanxicô về Tài liệu, các chứng ngôn của người khuyết tật, những đề xuất mục vụ, những bài giáo lý chuẩn bị cho Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10 tại Roma vào tháng Sáu năm 2022.

Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống trích dẫn trước hết là Tài liệu Hậu Thượng Hội đồng: “Loan báo Kitô giáo về gia đình đích thực là một tin vui” (Tông huấn Amoris Laetitia, 1).

Khai mạc và bế mạc

Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ khai mạc Năm “Gia đình Amoris Laetitia” ngày 19 tháng Ba năm 2021. Vào ngày đó Giáo hội sẽ kỷ niệm năm thứ năm công bố Tông huấn Amoris Laetitia (Niềm vui của tình yêu) “về vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình.” Ngài sẽ bế mạc năm vào ngày 26 tháng Sáu năm 2022, nhân dịp Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10 tại Roma.

Đây là những giải thích của Bộ về việc tổ chức “dự án.” Năm “Amoris Laetitia” là một sáng kiến của Đức Thánh Cha Phanxicô, nhằm mục đích tiến đến với các gia đình thế giới thông qua các đề xuất khác nhau về tính chất tinh thần, mục vụ và văn hóa, để có thể áp dụng trong các giáo xứ, giáo phận, các đại học, phong trào giáo hội, và hiệp hội gia đình.”

Bộ nhấn mạnh, “Kinh nghiệm của đại dịch đã cho thấy rõ vai trò trung tâm của gia đình như là Hội thánh tại gia và tầm quan trọng của những mối liên kết cộng đồng giữa các gia đình làm cho Hội thánh trở thành một “gia đình của các gia đình” (AL 87).

Đây là lý do tại sao gia đình “xứng đáng với một năm cử hành vì nó được đặt vào trung tâm của sự gắn kết và chăm sóc của toàn bộ thực tại mục vụ và hội thánh.”

Có 5 mục tiêu:

“1. Truyền bá nội dung của Tông huấn Amoris Laetitia,” để mọi người cảm nghiệm rằng Tin mừng gia đình là một niềm vui đầy ắp tâm hồn và cả cuộc sống của chúng ta” (AL 200). Một gia đình khám phá và cảm nghiệm được niềm vui vì được ơn và trở thành một ơn cho Giáo hội và cho xã hội sẽ “trở thành một ánh sáng giữa đêm tối của thế giới” (AL 66). Và ngày nay thế giới đang cần ánh sáng đó!

“2. Loan báo rằng Bí tích Hôn nhân là một ân tứ và rằng gia đình tự nó có sức mạnh biến đổi của tình yêu con người. Để đạt được điều này, các mục tử cần phải đồng hành với các gia đình trong việc đồng trách nhiệm mục vụ và sự liên kết giữa các ơn gọi khác nhau trong Giáo hội (xem AL 203).

“3. Đưa gia đình trở thành chủ thể tích cực trong Mục vụ Gia đình. Để đạt được điều này, “một nỗ lực loan báo tin mừng và huấn giáo hướng vào trong chính gia đình” (AL 200) là cần thiết vì một gia đình tông đồ cũng là một gia đình truyền giáo.

“4. Cảm hóa giới trẻ về tầm quan trọng của việc được huấn luyện trong chân lý tình yêu và ơn của bản thân với những sáng kiến cho riêng họ.

“5. Mở rộng tầm nhìn và hoạt động mục vụ gia đình để nó xuyên suốt trong gia đình, bao gồm vợ chồng, con cái, người trẻ, người già và những hoàn cảnh mong manh của gia đình.”

Những sáng kiến và nguồn tài nguyên

“1. Diễn đàn “Chúng ta đang ở đâu với Amoris Laetitia? Những chương trình để áp dụng Tông huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô,” từ ngày 9 đến 12 tháng Sáu năm 2021, với các nhà lãnh đạo mục vụ gia đình của các Hội đồng Giám mục, những Phong trào và Hiệp hội Gia đình Quốc tế.

“2. Dự án “10 video về Amoris Laetitia”: Đức Thánh Cha sẽ nói lại các chương trong Tông huấn, cùng với các gia đình làm chứng về những khía cạnh trong đời sống hàng ngày của họ. Mỗi tháng một video sẽ được phát hành để khơi dậy sự quan tâm mục vụ gia đình trong các giáo phận và giáo xứ trên toàn thế giới.

“3. #IamChurch: phát hành các video chứng ngôn về vai trò lãnh đạo hội thánh và đức tin của những người khuyết tật.

“4. Cùng tiến bước như một gia đình”: 12 đề xuất mục vụ cụ thể để cùng tiến bước như một gia đình được truyền cảm hứng bởi Amoris Laetitia.

“5. Tiến đến Đại hội Gia đình Thế giới lần thứ 10 tại Roma năm 2022, các giáo phận và gia đình trên toàn thế giới được mời gọi lan truyền và suy tư sâu hơn về các bài giáo lý sẽ được gửi đến từ giáo phận Roma và để tham gia vào các sáng kiến mục vụ đặc biệt.

“6. Cử hành một ngày cho ông bà và người già.”

Nguồn tin cho biết thêm “những công cụ linh đạo gia đình, huấn luyện và hoạt động mục vụ chuẩn bị cho hôn nhân, giáo dục tình cảm người trẻ, về sự thánh thiêng của vợ chồng và gia đình sống ơn Bí tích trong đời sống hàng ngày của họ, sẽ được phát hành.”

Ngoài ra, Bộ thông báo rằng “các hội nghị chuyên đề đại học quốc tế sẽ được tổ chức để nghiên cứu nội dung và ý nghĩa của Tông huấn liên quan đến những câu hỏi mang tính thời sự ảnh hưởng đến các gia đình trên toàn thế giới.”

Đại hội Gia đình Thế giới 2022 tại Roma

“Tình yêu gia đình: Ơn gọi và con đường nên thánh” là chủ đề được Đức Thánh Cha Phanxicô chọn cho Đại hội Gia đình Thế giới sắp tới sẽ được tổ chức tại Roma vào tháng Sáu năm 2022.

Bộ giải thích, “Nhân dịp kỷ niệm năm thứ năm Tông huấn Amoris Laetitia và ba năm công bố Tông huấn Gaudete et Exsultate, “đại hội này có ý định công bố tình yêu gia đình là ơn gọi và là con đường nên thánh, để hiểu và chia sẻ ý nghĩa sâu xa và ý nghĩa cứu độ của các mối quan hệ gia đình trong đời sống hằng ngày.”

Đại hội này sẽ được giáo phận Roma và Bộ của Roma tổ chức, từ đầu được lên kế hoạch để kỷ niệm năm thứ năm của Tông huấn Amoris Laetitia cũng như ba năm Tông huấn Gaudete et Exsultate, công bố năm 2021. Đại hội được dời đến năm 2022 vì đại dịch.

Bộ giải thích, “Khi đưa ra hình thức cho kinh nghiệm cụ thể của tình yêu, hôn nhân và gia đình biểu lộ giá trị cao cả của những mối tương quan của con người, trong việc chia sẻ những niềm vui và thử thách, trong việc mở ra đời sống hằng ngày, trong việc hướng dẫn con người gặp gỡ Thiên Chúa. Con đường này khi được sống với sự trung tín và kiên trì, sẽ củng cố tình yêu và làm hiện thực ơn gọi nên thánh thích hợp với mỗi người được thể hiện cụ thể trong những mối quan hệ vợ chồng và gia đình. Theo ý nghĩa này, đời sống gia đình Kitô giáo là một ơn gọi và là con đường nên thánh, một cách thể hiện “khuôn mặt đẹp nhất của Giáo hội” (Tông huấn Gaudete et Exsultate 9).”

Bản dịch (tiếng Anh) của Virginia M. Forrester

[Nguồn: zenit] [Chuyển Việt ngữ: TRI KHOAN 29/12/2020]
Back To Top