skip to Main Content

Lời nguyện tín hữu – Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa_B

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế : Anh chị em thân mến

Đức Giêsu đã hạ mình, chịu phép rửa của ông Gioan để mở đầu cho sứ vụ công khai rao giảng Nước Thiên Chúa. Mỗi kitô hữu chúng ta khi chịu Phép Thánh Tẩy là chúng ta mang trong mình sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân. Ý thức về sứ mạng cao cả của mình, chúng ta cùng khiêm tốn dâng lời nguyện xin:

  1. Ông Gioan rao giảng rằng : “Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không dám cúi xuống cởi quai dép cho Người”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh luôn được đầy tràn ơn Chúa Thánh Thần, luôn hết lòng phục vụ đoàn chiên trong tinh thần khiêm tốn.
  2. “Kẻ gian ác hãy bỏ đường lối mình đang theo; người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang sống lạc xa đường lối Chúa, biết nhận ra thương của Chúa lớn hơn tội lỗi của họ để trở về với Chúa.
  3. “Ai là kẻ đã thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa”. Chúng ta cùng cầu xin cho các kitô hữu luôn tin vào Đức Giêsu Kitô và sống theo lời Người dạy, để nhờ đó lướt thắng mọi cơn cám dỗ trong cuộc sống hằng ngày.
  4. “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta luôn tin tưởng vào tình yêu của Chúa, sống đẹp lòng Chúa, nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày/ để sau cuộc sống ở trần thế này, được Chúa Cha đón tiếp với khuôn mặt rạng ngời.

Chủ tế : Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng và giàu lòng thương xót, chỉ nơi Chúa chúng con mới tìm được sức mạnh và nguồn an ủi. Xin Chúa lấy tình thương mà đoái nhận lời con cái thiết tha khẩn cầu để chúng con được sống trong bình an của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Back To Top