skip to Main Content

Chương Trình và các lưu ý Lễ Đức Mẹ Măng Đen 09-10/12/2020

 

Chương Trình và các lưu ý Lễ Đức Mẹ Măng Đen 09-10/12/2020

 

Giáo phận Kon Tum
TTHH. Đức Mẹ Măng Đen
CHƯƠNG TRÌNH LỄ ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

Từ ngày 09 đến ngày 10.12.2020

NGÀY 09.12.2020
15g00: Lần Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa – Gia Đình Lòng Thương Xót Giáo Phận
phụ trách
16g00 : Thánh Lễ dành cho những người phục vụ
19g00 : Ca nguyện “Hát về Mẹ”
22g00 : Lần hạt trọng thể và rước kiệu Đức Mẹ
Chầu Thánh Thể theo ý chỉ cầu xin Lòng Thương Xót Chúa:
NGÀY 09.12.2020
• Phiên thứ nhất: 23g00 – 24g00: Chầu chung – Cha Quản Nhiệm Măng Đen
NGÀY 10.12.2020
• Phiên thứ hai: 00g00 – 01g00: Légio Mariae – Cha Antôn Vũ Đình Long
• Phiên thứ ba: 01g00 – 02g00: Hiền Mẫu Giáo Phận – Cha Bênêđictô Nguyễn Văn Bình
• Phiên thứ tư: 02g00 – 03g00: Gia Đình Lòng Thương Xót Chúa Giáo Phận – Cha Phêrô
Nguyễn Tương Lai, SVD
• Phiên thứ năm: 03g00 – 04g00: Anh Chị Em sắc tộc Jrai – Cha Bathôlômêô Nguyễn Đức
Thịnh, CSsR
• Phiên thứ sáu: 04g00 – 05g00: Thiếu Nhi Thánh Thể – Cha Giuse Nguyễn Anh Vũ, OP
• Phiên thứ bảy: 05g00 – 06g00: Thiếu Nhi Thánh Thể – Cha GB. Trần Minh Đức
• 07g00 – 09g00 : Đón tiếp
• 09g00 : Thánh Lễ trọng thể do Đức Giám Mục Giáo Phận chủ tế.

 

 

 

LƯU Ý

1. Vì tình hình dịch bệnh Covid-19:
• Xin Anh Chị Em ở Sài Gòn vui lòng tạm hoãn hành hương dịp này.
Chúng tôi mong được đón tiếp anh chị em trong dịp gần nhất.
• Xin Anh Chị Em trong Giáo Phận Kon Tum vui lòng:
– tuân thủ các biện pháp phòng dịch
– không đi trước 09g00 sáng ngày 09.12.2020
– tuân thủ luật lệ an toàn giao thong
2. Quý Cha nhận logo ưu tiên tại khách sạn Hoa Sim 1

Ban Tổ Chức xin chân thành cám ơn.

Kon Tum, ngày 03.12.2020
T/M Ban Tổ Chức
Trưởng ban

Lm. Đaminh Trần Văn Vũ
Quản nhiệm TTHH. Đức Mẹ Măng Đen

 

 

 

 

 

Back To Top