skip to Main Content

Chúa Nhật Tuần II – Mùa Chay

Chúa Nhật Tuần II – Mùa Chay

DẪN BÀI ĐỌC

Bài đọc 1:  St 22, 1-2.9a.10-13.1-18

Bài đọc sau đây cho thấy: Vì đã sẵn sàng vâng theo ý Chúa, nên ông Ápraham được Thiên Chúa ban lại cho người con duy nhất và Thiên Chúa cũng đã thi ân giáng phúc cho ông và dòng dõi ông.

 

Bài đọc 2:  Rm 8, 31b-34

Đứng trước những thử thách của đức tin, các tín hữu Rôma tỏ ra nản lòng. Thánh Phaolo đã nhắc nhớ họ hãy vững tin vào Thiên Chúa. Ngài đã ban Con Một Ngài cho họ thì lẽ nào Ngài lại chẳng rộng ban tất cả cho họ?

 

 

Ca nhập lễ

Tv 26,8-9

Khi nghĩ về Ngài, lòng con tự nhủ :

“Hãy tìm kiếm Thánh Nhan.”

Lạy Chúa, con tìm thánh nhan Ngài,

xin Ngài đừng ẩn mặt.

 

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã dạy chúng con phải vâng nghe Con yêu dấu của Chúa; xin lấy lời hằng sống nuôi dưỡng đức tin của chúng con, nhờ vậy, cặp mắt tâm hồn chúng con sẽ trong sáng để nhìn thấy vinh quang Chúa tỏ hiện trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin …

 

 

Bài đọc 1

St 22,1-2.9a.10-13.15-18

Tổ phụ Áp-ra-ham dâng lễ tế.

Bài trích sách Sáng thế.

1 Hồi đó, Thiên Chúa thử lòng ông Áp-ra-ham. Người gọi ông : “Áp-ra-ham !” Ông thưa : “Dạ, con đây !” 2 Người phán : “Hãy đem con của ngươi, đứa con một yêu dấu của ngươi là I-xa-ác, hãy đi đến xứ Mô-ri-gia mà dâng nó làm lễ toàn thiêu ở đấy, trên một ngọn núi Ta sẽ chỉ cho.”

9a Tới nơi Thiên Chúa đã chỉ, ông Áp-ra-ham dựng bàn thờ tại đó. 10 Rồi ông Áp-ra-ham đưa tay ra cầm lấy dao để sát tế con mình.

11 Nhưng sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông : “Áp-ra-ham ! Áp-ra-ham !” Ông thưa : “Dạ, con đây !” 12 Người nói : “Đừng giơ tay hại đứa trẻ, đừng làm gì nó ! Bây giờ Ta biết ngươi là kẻ kính sợ Thiên Chúa : đối với Ta, con của ngươi, con một của ngươi, ngươi cũng chẳng tiếc !” 13 Ông Áp-ra-ham ngước mắt lên nhìn, thì thấy phía sau có con cừu đực bị mắc sừng trong bụi cây. Ông Áp-ra-ham liền đi bắt con cừu ấy mà dâng làm lễ toàn thiêu thay cho con mình.

15 Sứ thần của Đức Chúa từ trời gọi ông Áp-ra-ham một lần nữa 16 và nói : “Đây là sấm ngôn của Đức Chúa, Ta lấy chính danh Ta mà thề : bởi vì ngươi đã làm điều đó, đã không tiếc con của ngươi, con một của ngươi, 17 nên Ta sẽ thi ân giáng phúc cho ngươi, sẽ làm cho dòng dõi ngươi nên đông, nên nhiều như sao trên bầu trời, như cát ngoài bãi biển. Dòng dõi ngươi sẽ chiếm được thành trì của địch. 18 Mọi dân tộc trên mặt đất sẽ cầu chúc cho nhau được phúc như dòng dõi ngươi, chính bởi vì ngươi đã vâng lời Ta.”

Đáp ca

Tv 115,10 và 15.16-17.18-19 (Đ. Tv 114,9)

Đ.Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

10Tôi đã tin cả khi mình đã nói :
“Ôi nhục nhã ê chề !”

15Đối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.

Đ.Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

16Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài,
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.

17Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn,
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.

Đ.Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

18Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
trước toàn thể dân Người,

19tại khuôn viên đền Chúa, giữa lòng ngươi,
hỡi Giê-ru-sa-lem !

Đ.Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời
trong cõi đất dành cho kẻ sống.

Bài đọc 2

Rm 8,31b-34

Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc.

Bài trích thư của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Rô-ma.

31b Thưa anh em, có Thiên Chúa bênh đỡ chúng ta, ai còn chống lại được chúng ta ? 32 Đến như chính Con Một, Thiên Chúa cũng chẳng tiếc, nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta. Một khi đã ban Người Con đó, lẽ nào Thiên Chúa lại chẳng rộng ban tất cả cho chúng ta ? 33 Ai sẽ buộc tội những người Thiên Chúa đã chọn ? Chẳng lẽ Thiên Chúa, Đấng làm cho nên công chính ? 34 Ai sẽ kết án họ ? Chẳng lẽ Đức Giê-su Ki-tô, Đấng đã chết, hơn nữa, đã sống lại, và đang ngự bên hữu Thiên Chúa mà chuyển cầu cho chúng ta ?

Tung hô Tin Mừng

Từ đám mây sáng chói, tiếng Chúa Cha phán rằng : Đây là Con yêu dấu, làm vui thoả lòng Ta, hãy vâng nghe lời Người.

Tin Mừng

Mc 9,2-10

Đây là Con Ta yêu dấu.

✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô.

2 Khi ấy, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. 3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. 4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su. 5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng : “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay ! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” 6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. 7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng : “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người.” 8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. 10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu “từ cõi chết sống lại” nghĩa là gì.

 

 

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Biến cố Hiển Dung vừa để củng cố đức tin của các Tông Đồ trước mầu nhiệm Thương Khó, vừa để bảo đảm với chúng ta: nếu cùng chết với Đức Kitô, chúng ta sẽ được sống lại với Người. Chúng ta xin Chúa trợ giúp đức tin của chúng ta:

  1. “Thiên Chúa phó thác Con mình vì tất cả chúng ta”. Chúng ta hãy cầu xin cho các mục tử trong Hội Thánh biết hiến dâng đời mình thành của lễ sống động, thánh thiện, đẹp lòng Thiên Chúa, bằng việc vâng phục thánh ý Chúa và hết lòng phục vụ tha nhân.
  2. “Tôi sẽ tiến đi trước tôn nhan Chúa”. Chúng ta hãy cầu xin cho các nhà lãnh đạo trên thế giới được khôn ngoan sáng suốt, đem tài đức cống hiến cho công lý và hòa bình, để người dân được sống trong thái bình, thịnh vượng.
  3. “Người biến hình trước mặt các ông”. Chúng ta hãy cầu xin cho các tu sĩ luôn chuyên cần cầu nguyện, biết phân định ý Chúa và nhiệt thành sống ba lời khuyên Phúc Âm, để đời sống của họ tỏa sáng hình ảnh Đức Kitô cho mọi người.

4.“Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người”. Chúng ta hãy cầu xin cho cộng đoàn chúng ta chăm chú lắng nghe Lời Chúa và nhờ Thánh Thể Chúa đỡ nâng, can đảm thực thi ý Chúa, để đời sống chúng ta ngày càng được biến đổi nên giống Chúa Giêsu.

Chủ tế: Lạy Chúa, trong Đức Kitô Hiển Dung, xin cho chúng con thêm tin tưởng vào vinh quang đời đời mà Chúa hứa ban, để trung thành bước theo Con Chúa trên đường Thập giá, mà đạt tới niềm vui muôn đời bên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

 

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chớ gì của lễ này đem lại cho chúng con nguồn ơn tha tội và thánh hoá, hầu chuẩn bị hồn xác chúng con và toàn thể tín hữu được xứng đáng mừng lễ Vượt Qua. Chúng con cầu xin …

 

Lời tiền tụng

Lạy Chúa là Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng hằn g hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con, nhờ Ðức Ki-tô, Chúa chúng con. Sau khi cho các môn đệ biết Người sẽ chịu chết, thì trên núi thánh Người đã tỏ bày vinh quang của Người cho các ông. Nhờ lề luật và các ngôn sứ làm chứng, Người đã cho các môn đệ hiểu rằng; phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang phục sinh. Vì thế, cùng với triều thần thiên quốc, chúng con ở dưới trần gian luôn ca tụng Chúa uy linh cao cả, và không ngừng tung hô rằng:

Thánh! Thánh! Thánh …

 

 

Ca hiệp lễ

Mt 17,5

Đây là Con yêu dấu của Ta,

Ta hết lòng quý mến.

Hãy vâng nghe lời Người.

 

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con được vinh dự rước Mình và Máu Thánh Ðức Ki-tô là bí tích nhiệm mầu cao cả. Chúng con xin chân thành cảm tạ vì Chúa đã cho chúng con được nếm thử phúc lộc trên trời ngay khi còn ở dưới thế. Chúng con cầu xin …

 

Back To Top