skip to Main Content

CẦU NGUYỆN

25/2
Thứ Năm trong tuần thứ Nhất Mùa Chay

Et 138:1-2,2-3,7-8; Mt 7:7-12

CẦU NGUYỆN

Tin mừng khuyến khích chúng ta hướng về Chúa luôn để cầu nguyện. Đức Kitô đã bảo đảm rằng những lời cầu nguyện của chúng ta không vô ích  vì Thiên Chúa là Cha tốt lành hơn mọi người cha trần gian, Ngài trả lời cho những điều chúng ta xin. Nếu chúng ta kiên tâm, vững chí, bền lòng cầu nguyễn, chúng ta sẽ được đoái thương. Chính Đức Ki-tô đã quả quyết thế.

Tuy nhiên, chúng ta biết không phải mọi thứ luôn luôn được như vậy. Biết bao lần chúng ta xin mà chẳng thấy cho, tìm mà không thấy, gõ cửa mà chẳng mở.  Chúng ta biết rõ rất nhiều người với đức tin chân thành mạnh mẽ – và có lẽ đó cũng là trường hợp của chúng ta – trong suốt nhiều năm cầu khẩn Chúa … và chẳng được đoái thương. Họ cầu nguyện cho người thân yêu được khỏi bệnh. Họ cầu nguyện cho người yêu trở về đường ngay nẻo chính . . . và chẳng thấy gì. Có phải họ cầu nguyện vô ích chăng? Có phải Đức Ki-tô đã nói quá khi Người quả quyết: “Hễ ai xin thì nhận được”. Có phải thời đó Người đã hứa mà thời nay Người không thể giữ lời hứa chăng?

Chúng ta biết rõ đây không phải là trường hợp biệt lập, nếu chúng ta khảo sát cẩn thận những lời của Đức Giê-su trong toàn bộ nội dung để soi sáng cho nhau. Lúc đó, người ta có thể tóm tắt những lời dạy của Đức Giê-su vào ba điểm sau:

Trước hết, Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng mỗi khi chủng ta hướng về Cha Người, Chúa Cha lắng nghe chúng ta và đáp tời chúng ta. Ngài không làm ngơ trước lời cầu nguyện của chúng ta. Bản văn thánh Mát-thêu đã nổi bật lên hàng đầu điều chúng ta kêu cầu.

Thứ đến Chúa Giêsu cũng xác nhận Thiên Chúa không luôn luôn phải đáp lời và không cần phải ban cho những gì chúng ta cầu khẩn. Ngài đáp lời bằng ban cho những điều tốt hơn những gì chúng ta khẩn cầu. Ngài luôn luôn biết điều gì tốt hơn cho chúng ta.

Sau cùng, Chúa Giêsu nhấn mạnh cho chúng ta rằng chỉ có một lời cầu nguyện luôn luôn được đoái thương là lời : Lạy Cha, xin cho ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Quên lời cầu nguyện cuối cùng này thì lời cầu nguyện của chúng ta chỉ là không tưởng, và người ta cầu nguyện chẳng được gì.

Có những trường hợp chúng ta xin những điều tốt điều hay cho chúng ta mà Chúa vẫn chẳng nhận lời. Chẳng hạn như chúng ta xin cho con được trúng sổ số để con lấy tiền giúp cho  những người nghèo khổ, để con giúp cho việc xây dựng nhà thờ này, nhà thờ kia. Phải, dưới cái nhìn của chúng ta thì việc chúng ta xin thật là tốt. Thế nhưng dưới cái nhìn của Chúa thì lại khác. Có thể là Chúa đã thấy trước được rằng, nếu chúng ta được trúng số, có thể chúng ta không giữ lời hứa, hay có thể Chúa thấy rằng, nếu chúng ta có làm những công việc kia, khi chúng ta có tiền, thì chúng ta lại sinh ra kiêu căng, khoe khoang…vv. Chính vì thế mà Chúa đã không cho chúng ta trúng số.

Như vậy, muốn cho lời hứa kia của Chúa được thực hiện, thì điều chúng ta xin phải là điều hợp với ý của Chúa. Nhưng làm thế nào để biết được ý Chúa để mà xin? Muốn biết được ý Chúa, cách tốt nhất đó là chúng ta hãy để cho Chúa Thánh Thần hiện diện trong tâm hồn chúng ta.

Hơn ai hết, Chúa Thánh Thần Ngôi Ba Thiên Chúa, Ngài biết rất rõ ý muốn của Thiên Chúa. Vậy khi để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn những lời cầu xin của chúng ta thì những lời cầu xin của chúng ta rất trúng ý của Thiên Chúa. Và nếu đã trúng ý của Thiên Chúa, chắc chắn là chúng ta sẽ được Chúa nhận lời.

Chúng ta cần phải lưu ý trong việc cầu xin, để được Chúa nhận lời là, Chúa chúng ta là người Cha rất nhân từ và yêu thương chúng ta vô cùng. Bởi đó, khi ban ơn cho chúng ta thì bao giờ Ngài cũng ban những ơn lợi nhất, tốt nhất cho chúng ta, theo sự hiểu biết khôn ngoan vô cùng của Ngài. Do đó, những điều chúng ta xin mà không được Chúa nhận lời, thì chỉ vì đó là những điều không tốt, không lợi cho chúng ta, theo cái nhìn của Chúa.

Thiên Chúa không bao giờ sai lầm, Thiên Chúa thông minh vô cùng. Trong gia đình chúng ta chi cho con cái những gì tốt đúng và có lợi, dù lúc ấy con cái chưa biết và chưa hiểu ý của người cha mình. Nhưng mai sau này lớn khôn chúng mới thấy tình thương kia hải hà bao la.

Ta nghĩ đến một em bé thích chơi bò cạp là điều cha mẹ không thể cho phép mà còn bị cấm, bị phạt nữa. lúc ấy chúng không hiểu và còn than phiền chúng ta không tốt, hay không hợp thời với tuổi nhỏ, hay không chịu chơi… Nhưng mà sau khi hiểu ra chúng mới thấy cha mẹ tốt và biết ơn.

Vậy thì Thiên Chúa Cha ở trên trời lại không biết dành phần tốt nhất cho con cái mình ư ? (c.11). Vật tốt của tốt là điều Chúa ban cho chúng ta. Chúa không cho điều gì xấu cả. Bất cứ điều gì chúng ta đang có trong ý Thiên Chúa là tốt. Còn nếu chúng ta cho là không tốt thì đó là do ý kiến “trẻ con” của chúng ta mà thôi. Hồi còn bé cứ bị cha mẹ bắt đi ngủ sớm… chúng ta coi đó là một cực hình. Nhưng nay có sức khỏe.

Hãy an tâm đừng trách móc Chúa nữa, Chúa sẽ chọn phần tốt nhất cho ta, những gì có lợi cho ơn cứu rỗi cuối cùng của chúng ta. Hãy cúi đầu thờ lạy ý định ngàn đời của Thiên Chúa dành cho mỗi người trong đời chúng ta.

Mỗi người chúng ta hãy cầu xin với Chúa Thánh Thần, để xin Ngài đến với chúng ta, hầu soi sáng và hướng dẫn chúng ta trong việc cầu xin. Như thế, chắc chắn lời cầu xin của chúng ta bao giờ cũng được Chúa nhận lời, đúng như lời Ngài đã hứa : “Ai xin thì sẽ được”

Và để cho Chúa Thánh Thần đến với chúng ta, điều chúng ta cần phải làm và có thể làm ngay giờ này, đó là đẹp bỏ những cản trở cho việc Ngài đến. Mà cản trở đầu tiên đó là tội lỗi. Chúng ta hãy dẹp bỏ những cản trở đó đi bằng lòng thống hối ăn năn của chúng ta.

Back To Top