skip to Main Content

Bằng chứng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

Bằng chứng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội

THIÊN CHÚA ”CỨU RỖI” HAY ”BIỆT TUYỂN” TRINH NỮ MARIA ???

 1. Quan niệm rằng Trinh Nữ được cứu rỗi!!!

 

Nhiều người nghĩ rằng Trinh Nữ Maria ”đã được” Thiên Chúa cứu chuộc vì ”họ” dựa vào một số câu, đặc biệt là vào hai ”phạm trù” sau đây:

A.
 ”cho mọi người” trong Thư Thứ Nhất của Thánh Phaolô gởi Timôthê: ”Chỉ có một Vị là Thiên Chúa. Cũng chỉ có một Vị là Đấng Trung Gian giữa Thiên Chúa và loài người: Đó là Con Người Kitô Giêsu đã tự hiến làm giá chuộc cho mọi người.” (1 Tm 2, 5-6)

B.
 ”Đấng Cứu Độ tôi” trong Tin Mừng theo Thánh Luca: ”Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Chuộc tôi.” (Luca 1, 46-47)

Tóm lại, các vị ”vừa nêu ở câu nhập đề” nghĩ rằng:

 1. a) khái niệm ”cho mọi người” là không trừ ai, kể cả Mẹ của Chúa Giêsu bởi vì Mẹ cũng là thọ tạo của Thiên Chúa!
 2. b) khái niệm ”Đấng Cứu Chuộc tôi” có nghĩa là ”Mẹ Maria đã tự xác nhận” mình cũng được Thiên Chúa cứu rỗi! (Phần IV C, 5 sẽ nói rõ về chữ mà Trinh Nữ sử dụng: ”Đấng Cứu Chuộc tôi”.)

  Quan niệm rằng Trinh Nữ được ”tiền định biệt tuyển”!!!
  (1)

  Tuy nhiên, trước khi căn cứ vào Kinh Thánh, như bao nhiêu người khác, tôi xin tuyên xưng: Trinh Nữ Maria đã được tiền định biệt tuyển, tức là được cách ly khỏi mọi thứ tội lỗi trước khi Trinh Nữ là Thai Nhi! Nói cách khác: Thiên Chúa đã chuẩn bị Thân Xác và Cõi Lòng của Trinh Nữ không chút bợn nhơ tội lỗi để ”Lời trong cung lòng Cha” nhập thể ở Nơi Xứng Đáng là Đền Thánh. Chúa Giêsu kính yêu Thánh Mẫu ”khác với cách” Ngài yêu thương loài người tội lỗi! Do đó, trong kinh Kính Mầng, Giáo Hội mới van xin Mẹ cầu bàu cho mình như sau: ”Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.”

Giáo Hội (Dân Chúa) xưng mình ”là kẻ có tội”, lại còn công bố một số Tín Điều về Mẹ Maria, trong đó, có hai Tín Điều này: ”Mẹ Thiên Chúa” và ”Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội”! Hai Tín Điều ấy liên quan mật thiết đến vấn đề đã nêu: ”Thiên Chúa yêu Mẹ khác cách Ngài dành cho kẻ có tội.”


III. Chứng minh bằng Kinh Thánh

Để chứng minh Thiên Chúa đã biệt tuyển Trinh Nữ làm Đấng Tinh Tuyền, chúng ta phải dựa vào Kinh Thánh như sau:

Sách Sáng Thế Ký

 

Để dễ lập luận, tôi gọi đó là ”Sách Cựu Sáng Thế Ký” có viết như thế này: ”Ta sẽ đặt hận thù giữa ngươi và người đàn bà, giữa dòng giống ngươi và dòng giống nó; dòng giống nó sẽ đạp vào đầu ngươi, và ngươi sẽ táp vào gót chân nó.” (STK 3,15)

Khái niệm ”dòng giống (hậu duệ) nó sẽ đạp đầu ngươi” là Tin Mừng ”Khởi Thủy”, là Lời Chúa loan báo về Adam mới. Theo giải thích của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn và của một số Thần Học Gia Đức, bản bằng tiếng Hy-lạp dùng đại từ ”Ngài” và bản Latinh thì: ”ipsa conteret caput tuum.”: Chính Bà (Mẹ Maria) sẽ đạp đầu ngươi.

Như vậy, dù đã nhập thể trong lòng Trinh Nữ Maria, Lời vẫn ở trong Thiên Chúa, vẫn là một với Cha, vẫn là Đấng Thánh nên Ngài đạp đầu Satan là chuyện đương nhiên. Ngài là Adam mới như trong thư của Thánh Phaolô. (Roma 5, 12-19) Luôn tinh tuyền, Trinh Nữ Maria cũng đạp được đầu Quỷ dữ! Để chứng minh điều này, trước khi nói về Trinh Nữ, tôi xin tóm tắt phần Thiên Chúa dựng nên con người như sau:

Ngài tạo ra Adam và Eva theo Hình Ảnh của Ngài và ban cho họ ”Địa Đàng” (Vườn Eden) là nơi mà họ được sống hạnh phúc, an nhàn với thú vật, được dùng các thứ trái cây ngon lành làm thức ăn…(STK 2, 4-12-25) Khi ấy, chưa phạm tội kiêu ngạo là ”muốn bằng Chúa”, đôi uyên ương không đau khổ là nhờ ”vô tội”, nhờ Ân Sủng Chúa ban. Họ cảm thấy mình có mối giao hảo với Thiên Chúa là Tình Yêu. Ngoài ”sự tự do vật lý” (liberté physique), họ còn được Thiên Chúa ban cho linh hồn và ”tự do tinh thần” (liberté morale) để họ thấy được rằng mình có khả năng suy luận là điều khác với mọi loài vật và sự vật, và để họ nhận thức được rằng họ có nhân phẩm cao quý là được làm con của Thiên Chúa nhân lành. Như vậy, ban đầu, họ là ”kiệt tác siêu đẳng hữu hình” bởi vì được Chúa ban cho quyền thống trị mặt đất, làm bá chủ cá biển, chim trời, gia súc, dã thú và mọi giống vật bò dưới đất. Giá như biết chọn ”điều lành, tránh sự dữ”, hai người đã xứng đáng hơn với Thiên Ân, đã không phải chết! Tiếc rằng họ chẳng vâng Lời Chúa truyền dạy, mà nghe theo mưu mô xảo quyệt của Satan đội lốt rắn. Đó là một số Thiên Thần ”phẩm thứ nhất” đã ước mơ bằng Chúa nên bị phạt thành Quỷ Lucifer. Nó ganh tương với hai ông bà và muốn trả thù Thiên Chúa bằng cách dụ bà Eva ”phá luật Chúa” mà ăn ”trái cấm” và mời chồng ăn luôn để được giống Ngài. Sau khi phạm tội kiêu ngạo, hai ông bà liền mất Ơn Thánh Chúa. Chính hai người đã cho tội lỗi ”nhập hộ” ở Vườn Địa Đàng. Sự dữ bắt nguồn từ đó. Như vậy, bằng tội kiêu ngạo tày trời, chính hai ông bà là tác nhân chống lại ”Thiên Chúa Tình Yêu”!!! Vì thế, mới có ”Lời Hứa Mới” của Thiên Chúa ở Vườn Địa Đàng. Đó là Tin Mừng về Tân Sáng Thế!

Như đã trình bày, trong Cựu Sáng Thế, hai ông bà là ”Thiên Bửu Bối” bởi vì ”sống chan hòa trong Ơn Thánh Chúa”, có nghĩa là ”Chúa ở cùng hai ông bà!!!” Nhưng, một khi hai ông bà đã trở thành tôi tớ của Satan thì Thiên Chúa bèn dựng nên một Eva mới như trong Tin Mừng theo Thánh Luca về Biến Cố Truyền Tin như sau: ”Hãy vui lên, hỡi Hồng Ân! Chúa ở cùng cô.” Đó là lời chào thông báo ”Hồng Ân Mới” (Trinh Nữ Maria) thay cho ”mẹ cũ của mọi sinh linh” đã trở thành ”mẹ của sự chết”!!! Xin hãy so sánh ”hai người mẹ” khác xa nhau hoàn toàn:

 1. Trinh Nữ được làm Mẹ của Chúa Giêsu cứu dân Ngài khỏi tội. Trong khi bà Eva thì đưa nhân loại vào vòng nô lệ của Satan!

 1. Trinh Nữ đã đắc Ân Sủng nơi Thiên Chúa, tức là đẹp lòng Ngài. (Luca 1,29) Còn bà Eva liên kết với Satan để chống lại Thiên Chúa. Cho nên, bà ta đã mất Ân Sủng của Chúa!!!

 1. Trinh Nữ sinh Con Trai sẽ là Vua ngự trị trên Nhà Gia-cóp đến muôn đời và Vương Quyền của Ngài sẽ vô cùng, vô tận. Còn bà Eva thì sinh ra đứa con hư đốn là Ca-in đã giết anh ruột mình!

  4. Trinh Nữ được Thánh Thần đến trên Nàng! Quyền năng của Đấng Tối Cao rợp bóng che chỡ Nàng! Con của Nàng là Thánh, là Con Thiên Chúa! Còn bà Eva thì bị Hoàng Tử Bóng Tối (Le Prince des Ténèbres) đè đầu!

 2. Trinh Nữ lập luận với Thiên Sứ để biết rõ ”phương cách thế nào làm mình thụ Thai”, rồi mới dám xin vâng: ”Này tôi là nữ tỳ của Chúa. Xin thành sự nơi tôi như lời Thiên Sứ truyền.” Còn bà Eva, dù đã nhắc lại lệnh truyền của Chúa cho Satan nghe, vẫn loại Ngài sang một bên để làm theo lời đường mật của nó chỉ vì muốn bằng Chúa, không khiêm nhượng như Trinh Nữ! Bà Eva đâu ngờ vì tham lam, kiêu ngạo, phạm thượng mà phải chuốc lấy sự khốn nạn. Bà dụ dỗ chồng phạm tội thì tội của bà càng nặng thêm!
 3. Trinh Nữ được Bà Êlisabet chúc tụng: ”Chính em là người diễm phúc trong nữ giới cho nên trái của lòng dạ em cũng được diễm phúc. Và bởi đâu mà chị được thế này là Mẹ Chúa của chị đến thăm chị? Vì chị vừa nghe tiếng em chào thì thai nhi trong dạ chị liền nhảy mừng.” Còn bà Eva và Adam thì bị Chúa chúc dữ, rồi bị đuổi ra khỏi Vườn Địa Đàng. Ngài cho Thiên Thần Kêrubim canh giữ ở phía đông Vườn ấy!

 4. Giải thích thêm việc Trinh Nữ được ”biệt tuyển” qua bằng chứng sau đây:
 5. Lời chào của Thiên Sứ: ”Hãy vui lên, hỡi Hồng Phúc! Chúa ở cùng cô!” khiến Trinh Nữ bối rối, thắc mắc ”các câu ấy” có nghĩa gì! Tâm lý của Trinh Nữ chứng minh điều này: Nàng được chọn ”cách riêng” mà không hay! Nàng lấy làm lạ tại sao Thiên Sứ không dùng chữ ”Maria”, mà danh xưng mới, khác với tên gọi do Cha Mẹ đặt! Trinh Nữ đang một mình trong căn nhà nghèo hèn, đâu phải là Đền Thánh Giêrusalem, mà sao Thiên sứ lại nói: ”Chúa ở cùng cô!” ??? Nàng biết rằng lời chào ấy chỉ dành riêng cho ”con cái Sion” (Dân Sion) trong khi Nàng chỉ là một cá nhân, thiếu nữ nhà quê ”vô danh tiểu tốt”, mà được gọi là Hồng Ân, thật vô lý!!! Chưa hết sửng sốt, Nàng còn nghe thêm những điều mà nằm mơ cũng không hề thấy: ”Và này, cô sẽ thụ thai trong dạ, và sinh con trai và cô sẽ đặt tên cho Ngài là Giêsu. Ngài sẽ làm lớn và được gọi là Con Ðấng Tối Cao, và Thiên Chúa sẽ ban cho Ngài ngai báu Ðavit, cha Ngài; và Ngài sẽ làm Vua trên nhà Giacob cho đến muôn đời, và Vương Quyền của Ngài sẽ vô cùng, vô tận!”

 1. Thiên Chúa Toàn Năng: Tiên tri Dacaria bị phạt thành câm tạm thời vì không tin lời Chúa truyền qua Thiên Sứ Gabriel. Nhưng, khác với Dacaria, sau khi nghe lời này: ”Vì, với Thiên Chúa, chẳng có gì mà không làm được!”, Trinh Nữ bèn xin vâng vì biết rằng Nàng đã được biệt tuyển bởi Thiên Chúa Toàn Năng.
 2. Lời của bà Êlisabet nhờ Ơn Thánh Linh soi sáng

Tôi xin phân tích từng câu mà bà ấy nói như sau:

 1. ”Chính em là người diễm phúc trong nữ giới cho nên trái của lòng dạ em cũng được diễm phúc.” (Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. – Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui. – Εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου.) Xin lưu ý đến chữ ”and, et, καὶ ” có nghĩa ”cho nên” bởi vì đó là liên từ chỉ ”hậu quả” của sự kiện trong mệnh đề trước nó. Ví dụ: ”Chỉ vắng một người, và tất cả thành vô cư dân!” (Un seul être vous manque, et tout est dépeuplé!) Các cụ ngày xưa dịch câu nói của bà Êlisabet thế này: ”Bà có phước lạ hơn mọi người nữ, và (Giêsu) Con lòng Bà gồm phước lạ.” Các Cụ dùng chữ ”gồm” là có ý nói rằng Thai Nhi Giêsu ”gồm có tất cả những gì” mà Trinh Nữ có! Người Việt mình cũng nói: ”Mẹ ăn gì thì con ăn nấy!” là vậy!
 2. ”Và bởi đâu mà chị được thế này là Mẹ Chúa của chị đến thăm chị? Vì này, thoạt nghe tiếng em chào thì thai nhi trong dạ chị nhảy mừng!” Được ”Mẹ Chúa của mình” đến thăm, bà Êlisabét quá mừng rỡ, ngạc nhiên vì Ơn Cao Trọng ấy thì huống chi là Mẹ đang cưu mang Đấng Thánh cũng là Thiên Chúa mà các Tổ Phụ đã ngóng trông từ lâu! Lời chào của Trinh Nữ lọt qua tai người chị họ, có sức tác động phi thường đến nỗi ”thai nhi Gioan Tẩy Giả” liền nhảy mừng. Căn cứ vào câu này: ”Và ngay khi còn trong lòng mẹ, bé sẽ được đầy Thánh Thần.” (Luca 1,15), Giáo Hội giải thích đó là lúc mà thai nhi của bà Êlisabet được sạch tội Tổ Tông! Niềm vui của thai nhi nói lên điều này: Mẹ Maria là ”Eva mới, tức Mẹ Mới của mọi sinh linh” bởi vì Mẹ là Hồng Ân theo nghĩa rằng Mẹ đang mang trong dạ Lời Hằng Hữu, Lời Tạo Dựng muôn vật hữu hình và vô hình như câu tuyên xưng trong kinh Tin Kính: ”Nhờ Ngài mà muôn vật được tạo thành.” (Per quem omnia facta sunt.) Như thế, Thân Xác của Trinh Nữ đã được Thiên Chúa Toàn Tri, Toàn Năng ”tiền định cách ly” khỏi tội tổ tông. Thiên Chúa đã dựng nên mọi sự, Adam và Eva tinh tuyền, vô tội và tốt lành quá đỗi! Chẳng lẽ Ngài không làm được như thế cho Maria chưa là thai nhi trong bụng Bà Thánh Anna???
 3. ”Phúc cho nàng đã tin rằng sẽ thành sự nơi nàng mọi điều Thiên Chúa đã sai truyền cho nàng.” Vỏn vẹn hai chữ ”nơi Nàng” đã nói lên nội dung tất yếu của ”Thánh Mẫu Học” là phần bổ túc vào Mầu Nhiệm Nhập Thể và Cứu Chuộc. Nói cách khác, đó ”Sứ Mạng Đồng Công của Mẹ” trong Tân Sáng Thế bởi vì ”nơi Nàng” có Thiên Chúa Ngôi Hai! Nơi Nàng có Vinh Quang của Con Một từ nơi Cha. Nơi Nàng có sự cộng tác của Thiên Chúa Ba Ngôi! Nơi Nàng diễn nghĩa Tình Yêu là Thiên Chúa! Nơi Nàng xuất hiện Đấng Toàn Năng, Chúa Tể Càn Khôn! Nơi Nàng là Đền Thánh của Đấng Chí Tôn!!! Nơi Nàng là tất cả những điều mà Hội Thánh tuyên xưng qua kinh cầu Đức Bà.
 4. ”Khi thấy Thân Mẫu và môn đệ mà Ngài thương mến, đứng bên cạnh, Chúa Giêsu nói với Thân Mẫu: “Thưa Bà, này là con của Bà!” Rồi Ngài phán với môn đệ: “Ðây là Mẹ của con!” Kể từ giờ đó, môn đệ rước bà về nhà mình.” (Gioan 19, 25-27) Đó là ”Thánh Di Chúc” ngắn gọn, mà súc tích. Qua đó, Chúa Cứu Thế dạy người tin những điều như sau:

Thánh Gioan là Tông đồ tiêu biểu, hiện thân của Kitô hữu theo Chúa đến cùng, phải tôn kính Bà Maria là Mẹ gương mẫu của Đức: Tin, Cậy, Mến, là Mẹ của Giáo Hội mà Chúa sẽ thiết lập. Thánh nhân sẽ rước Mẹ về nhà mình bởi vì Ngài là Eva Mới, Mẹ Mới của mọi sinh linh, bởi vì Mẹ là Hồng Ân, là Mẹ sinh Chúa Cứu Thế! Tin rằng hai Mẹ-con sẽ làm đúng như Lời Trối, Chúa liền công bố: ”Đã hoàn tất!” trước khi Ngài tắt hơi…

 1. Ý nghĩa của chữ ”Đấng Cứu Chuộc Tôi”

Có nhiều người cho rằng chính Bà Maria đã mắc ”tội tổ tông” và ”tội mình làm” thì Bà mới khẳng định mình đã được cứu chuộc! Cũng có người quan niệm rằng Chúa Giêsu chưa ”uống chén đắng”, chưa hoàn tất Chương Trình Cứu Rỗi, mà đỉnh cao là Mầu Nhiệm Phục Sinh thì Ơn Cứu Chuộc chưa có cho ai cả! Để chứng minh lập luận như thế là không đúng với Thiên Chúa là Đấng Hằng Hữu, là ”Đầu Hết và Cuối Hết” của mọi sự (Alpha et Oméga), là Tác Giả của thời gian và không gian, tôi xin nêu ý kiến như sau:

Câu: ”Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Chuộc tôi.” (in God my Savior; en Dieu mon Sauveur; in Deo Salutari meo.) là lời Trinh Nữ nói với bà Êlisabet khi Thai Nhi Giêsu mới được chưa bao nhiêu ngày trong lòng Trinh Nữ! (Tính luôn chín tháng, mười ngày trong dạ Mẹ thì ba mươi bốn năm nữa, Chúa mới ”uống chén đắng”! Như vậy, chữ ”Thiên Chúa, Đấng Cứu Chuộc tôi” có nghĩa thế nào đây? Xin thưa: Đó là ”Giêsu của tôi!” Quá khiêm tốn, dù biết rằng đang làm Mẹ của Con mình là Giêsu như lời Thiên Sứ đã xướng Thánh Danh cực trọng ấy: ”Và này, cô sẽ thụ thai trong dạ, và sinh con trai và cô sẽ đặt tên cho Ngài là Giêsu.”, Trinh Nữ vẫn không nêu đích Danh của Thai Nhi, mà chỉ dùng ”cách định nghĩa” về chữ Giêsu: Thiên Chúa Cứu Chuộc!!! Nếu Trinh Nữ nói: ”Giêsu của tôi” thì cách này vẫn có cùng nghĩa với chữ mà Trinh Nữ đã nói với bà Êlisabet! Suốt thời gian Chúa còn tại thế, trong Thánh Gia Thất, giữa thân nhân, khi nhìn Chúa chịu khổ hình, chắc chắn Mẹ Maria đã nói: ”Giêsu của Mẹ, Giêsu của tôi…”

 1. Lời kết

Để kết thúc bài viết này, tôi xin tuyên xưng: Mẹ Maria là Người Nữ trên mọi người nữ, kể cả bà Eva và Thân Mẫu của Mẹ là Bà Thánh Anna hay Mẹ của tôi! Thiên Chúa cần Trinh Nữ trong Chương Trình Tân Sáng Thế. Tiệc cưới Cana cần có rượu hảo hạng giữa chừng thì phải nhờ Mẹ xin với Chúa. Do đó, Giáo Hội mới dạy: ”Đến với Chúa Giêsu qua Mẹ Maria! AD IESUM PER MARIAM” (2)

Xin hãy suy gẫm về câu này: ”Vì Thiên Chúa yêu mến thế gian đến đỗi đã ban Con Một của Ngài ngõ hầu ai tin vào Ngài thì khỏi bị hư mất, mà được sống đời đời.” Trinh Nữ đâu có ”bị hư mất” (périr; perish) bởi vì Ngài được biệt tuyển trước khi Bà Anna cưu mang Thai Nhi Maria!!!

Ngoài ra, xin suy gẫm thêm về hiện tượng bụi gai có lửa bốc cháy, mà nó không bị thiêu hủy: Ông Môsê tò mò, đến xem sự việc lạ lùng ấy. Thấy ông đến, Thiên Chúa gọi ông và phán: ”Chớ lại gần, cởi dép ở chân ra vì nơi con đang đứng là Đất Thánh.” (Xuất Hành 3,1-5) Vậy, trong Tân Ước, Trinh Nữ là Thánh Điện của Chúa cả Trời-Đất! Cho nên, Cõi Lòng Nàng và Thân Xác Nàng được Thiên Chúa cách ly khỏi mọi vết nhơ tội lỗi như trong câu hát mà tôi được Thân Sinh (mang tên Thánh Gioakim và Anna) dạy từ hồi tôi còn Tiểu Học: ”Tuổi còn thơ ấu, mới ba xuân, lòng đã quyết phú dâng vào Cung Thánh, Maria dường chim cất cánh, nhẹ nhàng bay xa chốn bụi trần.”

——-
Ghi chú: 1. Tiếng Đức là ”auserwäht”. 2. Tiếng Latinh không có mẫu tự j. Cho nên, chữ ”Iesus” viết như trên Thánh Giá: INRI: Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum. (Giêsu người Nadaret Vua Dân Do Thái) Ở Đức, học sinh phải viết như thế. Tuy nhiên, cũng có sách viết: Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. P V P

Back To Top