skip to Main Content

Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Mừng lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, chúng ta chúc tụng những kỳ công mà Chúa đã thực hiện nơi Đức Mẹ.
Lễ trọng này, cũng như các lễ trọng khác mừng kính Đức Mẹ, chủ yếu nhắm vào tính cách vẹn toàn của lời đáp trả ‘xin vâng’. Như Chúa Ki-tô đã thưa với Chúa Cha: “Xin theo ý Cha, đừng theo ý con” (Mc 14:36) thì Đức Mẹ cũng nói: “Vâng, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói” (Lc 1:38). Lời ấy của Đức Mẹ đã làm cho Ngài được tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, được diễm phúc làm Mẹ Thiên Chúa. Do đó, những đặc ân khác đã được Thiên Chúa thực hiện nơi Mẹ thánh của Ngài. Chúng ta nhận ra điều ấy trong lời nguyện mở đầu của lễ trọng hôm nay: “Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã đưa lên trời cả hồn xác Đức Maria là Trinh nữ Vô nhiễm và là Thánh mẫu của Con Chúa…” Tước hiệu Mẹ Chúa là chủ điểm cho các đặc ân của Đức Mẹ. Việc Chúa đưa Mẹ hồn xác lên trời khác nào Chúa làm cuộc đón rước vô tiền khoáng hậu để Mẹ đăng quang với vòng triều thiên chói lòa rực rỡ. “Nữ hoàng bên hữu Thánh vương, điểm trang lộng lẫy toàn vàng O-phia” (Tv 45, 10).

Vào năm 1950, Đức giáo hoàng Pi-o XII, đã long trọng công bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời: “Bởi vì Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, từ thuở đời đời đã được tiền định nên một với Đức Ki-tô cách nhiệm mầu. Mẹ đã được gìn giữ vô nhiễm nguyên tội, đồng trinh không vương tì ố trong phẩm chức làm Mẹ Thiên Chúa, đồng hành cùng với Chúa Ki-tô Cứu thế, đấng chiến thắng tội lỗi và sự chết, và các ác quả của tội. Vì thế, Mẹ đã được gìn giữ cách vẹn tuyền không bị hư nát trong mồ. Như Con của Ngài, Đức Mẹ được đưa về trời cả hồn xác, ngồi bên hữu Chúa Con, là vua bất tử của muôn thế hệ”. (Tông huấn Munificentissimus Deus).

Mẹ Maria là dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa cho chúng ta. Từ nay muôn thế hệ vẫn ca tụng Mẹ, bởi vì những kỳ công Chúa đã làm cho Mẹ. Đặc ân lên trời không chỉ dành cho Mẹ mà còn cho toàn thế giới, vì một ngày kia, nhân loại trong Thiên Chúa, cũng sẽ được về trời.

Chúng ta hãy bắt chước Đức Mẹ mà sống thánh thiện trong địa vị Chúa đã đặt, để ngày kia chúng ta sẽ được gặp Mẹ chúng ta trên trời. XL

Back To Top