skip to Main Content

Lời nguyện tín hữu : Lễ Hiển Linh

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa rất mực yêu thương nhân loại và đã sai Con của Người đến cứu độ toàn thể nhân loại. Chúng ta cùng cả tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:

  1. “Vua người Do Thái mới sinh ra hiện đang ở đâu?” Chúng ta cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn khao khát tìm kiếm Chúa và phục vụ Người nơi vùng ngoại biên.
  2. Chúa đã cho ánh sao dẫn đường để các hiền sĩ đến gặp Chúa. Chúng ta cầu xin cho mọi Kitô hữu, luôn biết sống chứng tá Tin mừng/ để trở nên ánh sáng chỉ đường cho những ai chưa biết Chúa được gặp Chúa.
  3. Các đạo sĩ đã gặp được Hài Nhi và bái lạy Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa soi sáng, hướng dẫn cho những ai đang tìm kiếm Chúa/ được gặp thấy Người là nguồn hạnh phúc vĩnh cửu.
  4. Muôn dân loan truyền lời ca tụng Đức Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta/ luôn biết sống yêu thương, phục vụ, để loan truyền tình yêu cứu độ của Thiên Chúa cho những người chúng ta gặp gỡ.

Chủ tế : Lạy Chúa, vì yêu thương, Chúa đã ban ánh sao dẫn đường cho các đạo sĩ đến thờ lạy Hài Nhi Giêsu- Con Một Chúa. Xin cho đời sống chúng con phản chiếu tình yêu của Ngôi Lời Nhập Thể/ để mọi người nhìn thấy ánh sáng tình yêu của Chúa nơi cuộc sống của chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

 

Back To Top