skip to Main Content

Lời nguyện tín hữu – Chúa nhật IV MV

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng toàn năng, nhưng Ngài vẫn tha thiết mời gọi con người cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài. Hiệp với Đức Maria trong tiếng Xin vâng trước lời mời gọi của Thiên Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. Xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh, biết để cho Chúa toàn quyền sử dụng cuộc đời của mình/ bằng việc lắng nghe và thi hành Lời Chúa.
  2. Đức Maria đã thưa tiếng xin vâng và suốt đời vâng phục Thánh ý Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang sống đời thánh hiến/ biết theo gương Đức Maria/ sống lời khấn vâng phục một cách tận căn/ để Tin mừng cứu độ của Chúa được lan toả.
  3. Mầu nhiệm cứu độ được giữ kín từ ngàn xưa, nay được biểu lộ. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu/ biết sống chứng tá Tin Mừng trong đời sống hằng ngày/ để ơn cứu độ được thấm đẫm nơi môi trường họ đang sống và hoạt động.
  4. Đối với Thiên Chúa, mọi sự đều có thể được. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta/ biết sống tín thác vào sự quan phòng đầy yêu thương và quyền năng của Thiên Chúa/ qua lời đáp thưa vâng trong mọi hoàn cảnh.

Chủ tế:  Lạy Thiên Chúa nhân lành, cảm tạ Chúa đã ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho chúng con biết đáp lại tình thương của Chúa bằng việc trao ban ơn cứu độ ấy cho mọi người bằng đời sống chứng tá yêu thương. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

Back To Top