skip to Main Content

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 4 Thường niên_B

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Ki-tô là Đấng Thánh của Thiên Chúa, Ngài đầy quyền năng và giàu lòng thương xót. Với lòng tin vào uy quyền của Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa lời nguyện xin:

  1. “Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền”.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Mục tử trong Hội Thánh, luôn dùng quyền giáo huấn được nhận từ Chúa bằng tình thương, lòng khoan dung để mọi người được nhận biết Chúa.
  2. Người dùng uy quyền mà truyền lệnh cho cả các thần ô uế và chúng vâng lệnh Người”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu luôn tin tưởng vào quyết năng của Chúa để tránh xa những điều xấu và chỉ sống cho Thánh Ý Chúa mà thôi.
  3. Người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác”. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những ai sống đời thánh hiến luôn cảm nhận được niềm vui hoan hỷ khi được thuộc trọn về Chúa cả hồn lẫn xác.
  4. “Mọi người đều kinh ngạc về giáo huấn của Chúa”.Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta, luôn biết lắng nghe và sống Lời Chúa cách triển nở và vui tươi, hầu trở nên chứng nhân của Chúa trong đời sống hằng ngày.

Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là hiện thân của Chúa Cha giàu lòng thương xót và đầy quyền năng. Xin cho chúng con có một đức tin vững mạnh/ và sẵn lòng để sức mạnh của Lời Chúa biến đổi cuộc đời chúng con/ để chúng con trở nên dấu chỉ thánh thiện của Chúa ở giữa muôn người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

Back To Top