skip to Main Content

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 2 Thường niên_B

Lời nguyện tín hữu – Chúa Nhật 2 Thường niên_B

LỜI NGUYỆN CHUNG

Chủ tếAnh chị em thân mến! Đức tin rất cần thiết cho đời sống kitô hữu, nhờ đức tin, chúng ta nhận ra Thiên Chúa và các ân huệ Người ban cho ta trong cuộc sống. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tin tưởng dâng lời nguyện xin:

  1. Đây là Chiên Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, luôn trung thành với sứ mạng của mình là loan báo và làm chứng về Đức Kitô cho mọi người trong thời đại hôm nay.
  2. “ Lạy Đức Chúa, xin Ngài Phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ biết lắng nghe tiếng Chúa mời gọi và quảng đại đáp lại cách nhiệt thành qua đời sống hiến dâng phục vụ.
  3. Ở đâu có sự hợp nhất thì có Chúa ở giữa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người tin vào Đức Giêsu Kitô, luôn hợp nhất với nhau trong cùng một đức tin, một đức mến và một nguồn sống duy nhất trong tình yêu Thiên Chúa.
  4. Các ông đã đến xem chỗ Đức Giêsu ở và ở lại với Người. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta được gặp gỡ Chúa, cảm nghiệm tình yêu của Chúa, và ở lại với Người trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống.

Chủ tếLạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được gọi Chúa là Cha. Xin Chúa thương ban muôn ơn cho chúng con để chúng con luôn sống xứng đáng với ơn gọi Kitô hữu của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. Amen.

 

Back To Top