skip to Main Content

Điều chỉnh bản thân

Một chiếc xe chạy lâu ngày, các ốc vít sẽ lỏng, dễ rơi ra. Nếu không đi tu sửa, sẽ rất nguy hiểm cho tính mạng người lái xe. Cũng vậy, một con người sẽ dễ sa đọa, hư hỏng nếu biết mình sống trong tình trạng nguy hiểm mà không điều chỉnh lại lối sống.

Trong Mùa Vọng, Lời Chúa mời gọi chúng ta nhìn lại mình để điều lối sống, nhằm chuẩn bị tâm hồn thật xứng hợp để đón mừng Chúa đến ngự trong tâm hồn. Qua những việc làm theo sứ điệp Gioan Tẩy Giả gửi tới: “Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.”

Ông Gioan cho thấy rằng, mỗi người ít nhiều đều có đồi núi kiêu ngạo, thung lũng ích kỷ, ghồ ghề khúc khuỷu trong các mối tương quan. Do đó, phải lấp cho đầy những hố sâu tham lam, ích kỷ, hẹp hòi. Phải uốn cho ngay những lối nghĩ quanh co, những tính toán lệch lạc, mưu mô. Phải san cho phẳng những đồi núi kiêu căng, tự mãn. Phải bạt cho thấp những gồ ghề của sự bất chính.

Những lối sống trên đây luôn nằm trong tình trạng nguy hiểm, cần phải điều chỉnh. Hiểm nguy lớn nhất là ta không nhận ra mình đang trong tình trạng nguy hiểm. Do vậy, chúng ta hãy xét lại mình để nhận ra những thiếu sót, những lệch lạc trong đời sống nhân bản và tâm linh để điều chỉnh lại. Bởi vì, như ông Gioan nói: “Cái rìu đã đặt sát gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa mà đốt đi.”

Jos Sỹ Thảo.OP
Back To Top