skip to Main Content

Lương Thực Linh Hồn

23.4 Thứ Sáu Tuần III Phục Sinh

– Thánh Grê-ô-gi-ô, Tử đạo.

– Thánh A-đan-bét-tô, Giám mục, Tử đạo.

– Các bài đọc Lời Chúa: Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

Lương Thực Linh Hồn

                    Có lẽ phần đông chúng ta hoặc chính mình hoặc được nghe kể lại kinh nghiệm về cảm giác trống vắng phải xa bàn tiệc Thánh Thể. Như thương gia người Ðức ở trên, có lẽ vì quá gần gũi hằng ngày, chúng ta chẳng lưu tâm để ý tới. Chỉ khi nào xa cách, chúng ta sẽ hiểu được giá trị: “Mình Ta thật là của ăn, Máu Ta thật là của uống. Ai ăn Mình Ta và uống Máu Ta thì sẽ ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy”.

          Ngay sau khi tuyên bố mình là Bánh Hằng Sống từ trời xuống (Ga 6, 52), Chúa Giêsu tiếp tục mời gọi người tin hãy đến ăn và uống thịt máu Ngài để có được sự sống đời đời. Không ai ngoài một mình Ngài dám nhận và đúng thật là “Bánh Hằng Sống” bởi vì Ngài chính là Sự Sống, Ngài đến từ Cha, Đấng Hằng Sống. Hơn nữa, Ngài đã hiến dâng chính mạng sống mình làm giá chuộc nhân loại, để minh chứng điều Ngài tuyên bố. Bởi cái chết và sự sống lại của Ngài, Chúa Giêsu đã trở nên, qua bí tích Thánh Thể, nguồn lương thực nuôi sống người tín hữu trên đường về Quê Trời.

          Chúa Giê su nhắc đi, nhắc lại việc ăn Thịt và uống Máu Chúa tức trọn vẹn con người của Ngài thì sẽ sống muôn đời, và Ngài sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết. Vì Thịt Ngài chính là của ăn và Máu Ngài thật là của uống. Đồng thời, ăn Thịt và uống Máu Chúa sẽ được kết hiệp mật thiết với Ngài, được hiệp thông với nhau, được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa (x Ga 6, 52- 59)

          Nhiều người hoài nghi cho rằng Lời Chúa Giêsu không mang ý nghĩa thực mà chỉ là một hình ảnh diễn tả hy tế Thập Giá. Ðây cũng là phản ứng của đám đông Do Thái: “Làm sao ông này có thể lấy Thịt Mình cho chúng ta ăn được?”

          Chúng ta không phủ nhận ý nghĩa về Thánh Lễ trên Thập Giá của đoạn Tin Mừng hôm nay, vì Thánh Lễ cũng là một hy tế tái diễn hy tế Thập Giá. Trong lễ hy tế, vật hy tế chính Thịt và Máu Chúa. Trong Thánh Lễ, bánh và rượu – hay nói cách khác – Thịt và Máu Chúa Giêsu được dùng của lễ.

          Tuy nhiên, nếu hy tế Thập Giá có giá trị cứu rỗi đặc biệt thì đòi hỏi người tham dự có một thái độ đặc biệt: “Ai không ăn Thịt Ta và uống Máu Ta thì sẽ không có sự sống”. Lệnh truyền này còn được nhắc lại rất trang trọng trong nghi thức thiết lập phép Thánh Thể ở Nhà Tiệc Ly: “Hãy cầm lấy mà ăn… Hãy cầm lấy mà uống”. Ăn uống bây giờ không còn là ăn bánh uống rượu để kỷ niệm mà là đón nhận chính Mình Máu Chúa Giêsu.

          Vì thế, thánh Phaolô đã nhắc nhở: “Hễ ai ăn uống cách bất xứng, chẳng phân biệt thân thể Chúa, thì người ấy ăn uống án phạt cho mình”. Sự sống đời đời đã trở nên hình phạt vì thái độ bất xứng của kẻ lãnh nhận. Bởi thế, lãnh nhận Thánh Thể không đơn thuần là việc ăn uống để có được sức mạnh, nhưng còn đòi hỏi con người phải biết hiến dâng qua việc chuẩn bị tâm hồn để đón nhận.

          Theo ngôn ngữ của Phúc Âm Gioan, giờ của Ngài tức là lúc Ðức Kitô được treo lên, lúc Ngài trở thành hiến vật để cứu sống muôn người. Trong cuộc sống mỗi người Kitô hữu cũng sẽ có những giờ đòi buộc họ là chịu khổ đau Thập Giá. Ðây sẽ là cơ hội quí báu để họ góp phần vào hy tế của Chúa Giêsu được tái diễn mỗi ngày qua Thánh Lễ.

          Trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu đã lập Bí Tích Thánh Thể để trao ban Mình và Máu Ngài cho chúng ta khi Ngài cầm lấy bánh và rượu, dâng lời chúc tụng, tạ ơn và trao cho các môn đệ : Hãy cầm lấy mà ăn này là Mình Thầy hiến tế vì anh em…, hãy cầm lấy mà uống này là Máu Thầy đổ ra vì anh em…(x Lc 22,19-20) Và Ngài đã hoàn tất của lễ dâng lên Chúa Cha bằng cuộc hy hiến chính mình. Ngài nhận lấy cái chết nhục hình trên Thánh Giá để cứu chuộc nhân loại, để chúng ta được sống và sống muôn đời.

          Ăn Thịt và uống Máu Chúa còn là chia sẻ niềm hạnh phúc của sự hiệp nhất yêu thương vì “không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Cho nên, đến với Chúa Giê su Thánh Thể là đến với tình yêu để đón nhận tình yêu Chúa, là sống trong tình yêu và trao ban tình yêu ấy cho anh chị em đồng loại. Đây chẳng phải là hiệu quả của việc tham dự Bí tích Thánh Thể sao?

          Ngày hôm nay Chúa vẫn hằng ban Thịt và Máu Ngài cho chúng ta qua Bí Tích Thánh Thể. Ngài mời gọi chúng ta đến ăn Thịt và uống Máu Ngài để chúng ta đươc dưỡng nuôi và lớn lên trong đức tin, đức cậy và đức mến. Chính nhờ việc tham dư vào hy tế sống động này mà chúng ta được giao hòa với Thiên Chúa và anh em, được Thánh hóa bản thân ngày càng nên giống Chúa hơn, và được sống an vui hạnh phúc không những ở đời này mà cả đời sau.

Back To Top