Đức Mẹ Măng Đen Kon Tum - Giáo phận Kon Tum

Đức Mẹ Măng Đen
QT Email: quoctiepkontum@gmail.com gửi đến Mẹ Măng Đen Email: quoctiepkontum@gmail.com lời nhắn: Kính chào Mẹ, con cảm ơn mẹ đã che chở, giúp đỡ gia đình con luôn được bình an và mạnh khỏe          TN Email: TNTT@gmail.com gửi đến Mẹ Măng Đen Email: quoctiepkontum@gmail.com lời nhắn: Mẹ ơi, Mẹ thiếu đôi tay, chúng con nguyện làm đôi tay cho mẹ, làm chứng nhân đức tin và rao giảng tin mừng          Dan Nhj Email: DanNhj@gmail.com gửi đến Mẹ Măng Đen Email: DanNhj@gmail.com lời nhắn: Cảm tạ Mẹ đã ban cho chúng con hồng ân, cảm tạ Mẹ muôn đời          peter nguyễn đức thuận Email: peternguyenducthuan@gmail.com
Điện thoại: 01656939720
gửi đến Duc Me Mang Den Email: memangden@gmail.com lời nhắn: xin Đức Mẹ mang đến phù hộ cho con tháng 8 này con đi phỏng vấn đi úc nếu đâu thì tốt.Nếu ko thi xin Mẹ giữ gìn con tại dòng cát minh và xin cho có công ăn việc làm để con vừa di làm vừa đi tu .          Giuse Mai Van Hoat Email: hoatmaivan@gmail.com
Điện thoại: 0918432669
gửi đến Giuse Mai Van Hoat Email: hoatmaivan@gmail.com
Điện thoại: 0918432669
lời nhắn: xin Mẹ giúp gia đình con qua được khó khăn hiện nay và bệnh của con gái con đuoc thuyên giảm. con cảm tạ Mẹ         

Hỗ trợ


- Mọi ý kiến và đường đến Đức Mẹ Măng Đen xin liên hệ: ĐT 0905373053Email: doquoctiep@gmail.com

 

TÌM HIỂU TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

Đăng lúc: Thứ bảy - 07/09/2013 16:38 - Người đăng bài viết: PhaoLo Quốc Tiệp
TÌM HIỂU TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

TÌM HIỂU TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

Chúng tôi chọn ngày hôm nay (18/12/2011) làm điểm khởi đầu cho một loạt bài tìm hiểu “TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN” nằm địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kontum.

TÌM HIỂU TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN.

 

Chúng tôi chọn ngày hôm nay (18/12/2011) làm điểm khởi đầu cho một loạt bài tìm hiểu “TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN” nằm  địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kontum. Mốc thời gian này đánh dấu 40 năm linh mục của cố linh mục Giuse Tổng Đại Diện Nguyễn Thanh Liên (18/12/1971 – 18/12/2011), người được Đức Cha Micae, Giám Mục Giáo phận Kontum giao trách nhiệm TÌM HIỂU NGUỒN GỐC TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN cùng với tôi, linh mục Gioakim NGUYỄN HOÀNG SƠN vào ngày 28 tháng 12 năm 2006 trướcTượng Đài Đức Mẹ. Ngoài ra, năm nay (2011) giáp 40 năm ngày cha  GIUSE PHẠM MINH CÔNG lúc đó (1971)  đã đặt tượng Đức Mẹ Fatima tại mé đường biên của tiền đồn Măng Đen như chúng ta thấy hôm nay.

Chúng tôi đã thu thập tạm đủ bằng ghi âm, fim ảnh và bằng văn bản liên quan đến Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen. Tuy nhiên, điều làm cho chúng tôi lo lắng bắt đầu trình bày  từ đâu và như thế nào, và nhất là có những cuộc trao đổi mà nội dung có nên chăng cần hay chưa cần công khai phổ biến trên phương tiện truyền thông đại chúng ?.

Chúng tôi thiết nghĩ trình bày diễn tiến cách đơn giản là theo lộ trình thời gian như sau:

1 – Hồi Ký về Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen của Cha Giuse Phạm Minh Công, nay Chánh xứ Gx. An Khê Gp Kontum viết và tường trình cho Đức Giám Mục vào ngày 03 tháng 07 năm 2011.

2 – Vào ngày 20/05/2008, cuộc trao đổi tìm hiểu với chị Hương hiện cư trú tại thị trấn Măng Đen, người đã phát hiện Tượng Đài như thế nào.

3 – Đức Giám Mục Micae, cha Giuse Nguyễn Thanh Liên Tổng Đại Diện, một số linh mục cùng giáo dân lên thăm Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen vào ngày 28 tháng  12 năm 2006.

4 – Những cảm nghiệm khác nhau về Đức Mẹ Măng Đen của một số người, đặc biệt qua bài viết vào ngày 01/05/2008 của linh mục Phi Khanh Vương Đinh Khởi OFM sau khi đi thăm Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen. .

5 – Khung cảnh và niềm tin tôn giáo nơi Đức Mẹ của mọi người, không phân biệt tôn giáo và dân tộc được thể hiện khi họ đến Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen.

6 – Thư và hình của anh Gioan Baotixita Lê Văn Hoàng người tu sửa lại Tượng Đức Mẹ Măng Đen.gởi cho cha Tổng Đại Diện Giuse Nguyễn Thanh Liên vào ngày 10/02/2011.

7 – Cuộc gặp gỡ vào ngày 30/06/2010 với anh Bằng và chị Hương để xác minh một số vấn đề.

8 -  Một số hình ảnh Thánh Lễ tại Tượng Đài Đức Mẹ Măng Đen (12/12/2011)

9 – Cuộc gặp gỡ với UB huyện Kon Plong về Dự án Qui hoạch Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen.

10 –Những hồ sơ khác liên quan đến đơn xin phép và thiết kế  xây dựng Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen.

Ban Truyền Thông Giáo Phận Kontum

GPKONTUM (18/12/2011) KONTUM

1. HỒI KÝ VỀ TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

(của Cha Giuse Phạm Minh Công, nay  Chánh xứ Gx. An-Khê, Gp. Kontum)

Chúng tôi xin chuyển đến quí vị  HỒI KÝ VỀ TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN của Cha Giuse Phạm Minh Công như người chứng thứ nhất về việc đặt Tượng Đài Đức Mẹ tại thị trấn Măng Đen huyện Kon Plong. Thật ra, trước Hồi Ký này (vào đầu năn 2007), theo lời yêu cầu của Đúc Giám Mục, cha đã tường thuật và đã gởi  cho Đức Cha Micae việc đặt Tượng Đài Đức Mẹ tại thị trấn Măng Đen rồi. Tuy nhiên, để xác minh cho rõ ràng và chắc thực sự việc, một lần nữa, tôi xin ngài viết thêm một văn bản thứ hai. Và đây là văn bản thứ hai về việc xây dựng, đặt tượng và làm phép tượng.

Lm. Gioakim Nuyễn Hoàng Sơn

Sau đây là nguyên bản của cha:

HỒI KÝ VỀ TƯỢNG ĐÀI ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

(của Cha Giuse Phạm Minh Công, nay  Chánh xứ Gx. An-Khê, Gp. Kontum)

 

Vào đầu năm 1971, tôi đang là Cha phó Giáo xứ Phương Nghĩa, đặc trách trường Trung học Lê Hữu Từ của giáo xứ, Đức Cha Paul Seitz (Kim) gọi tôi vào trao cho tôi bài sai làm Tuyên úy Quân đội thay cho hai cha Nghĩa và cha Văn. Như thế tôi sẽ kiêm 2 nhiệm vụ: Một là lo mục vụ cho Tiểu khu Kon Tum (thay cha Nghĩa), hai là thế cha Văn lo “phần thiêng liêng” cho sư đoàn 22, 23 bộ binh có hậu cần tại Kon Tum. Tiểu khu Kon Tum lúc đó có 3 tiền đồn là Đakpek, Tumơrông và Măng Đen: Măng Đen là tiền đồn gần nhất tôi năng đi lại nhiều hơn. Phương tiện duy nhất là máy bay trực thăng.

Tôi chính thức nhận nhiệm vụ vào ngày 01/05/1971. Cứ mỗi dịp mùa vọng và mùa chay tôi thường lui tới các tiền đồn để giải tội và dâng lễ cho anh em quân nhân và gia đình đồn trú tại đó. Hai ba lần tôi đã mời Đức Cha cùng đi theo. Ngài luôn sẵn sàng. Dịp mùa vọng đầu tiên sau khi nhận chức, tôi được Cha Tôma Lê Thành Ánh, TU/QĐII, tặng tôi bức tượng Fatima, cao khoảng trên 1m, tôi đem lên tiền đồn Măng Đen và hô hào anh em quân nhân xuống bờ sông suối gần đó, thu gom các cục đá, chuyển lên phía đường biên của tiền đồn để xây dựng một trụ đài đơn sơ như hiện còn tới ngày nay. Rồi tôi đặt tượng Đức Mẹ lên và làm phép tượng đài. Ngoài các quân nhân đồn trú tham dự, còn có vài anh em ở Tiểu khu đi công tác cũng có mặt trong đó có anh Nguyễn Đình Quyền [1] thuộc đơn vị hành chánh tiểu khu lên phát lương.

Đúng ngày lễ Thánh gia thất năm đó, tôi mời Đức Cha lên thăm anh em quân nhân tại tiền đồn này và dâng lễ cho anh em, đa số là người dân tộc. Đức Cha giảng bằng tiếng kinh. Đức Cha bắt tôi phiên dịch sang tiếng Bahnar, tôi bất đắc dĩ phải vâng lời và dịch “rất thoáng” theo mấy từ tôi mới học bập bẹ được. Mỗi lần đi với Đức Cha thì chỉ giới hạn một vài tiếng đồng hồ, nên chẳng có giờ ra ngoài chiến tuyến viếng Đức Mẹ.

Sau chiến cuộc 1975, đồn Măng Đen thất thủ, mấy anh em chạy từ đó về có nói với tôi rằng: Đức Mẹ đã bị trúng đạn cụt tay… lúc đó tôi đang lu bu lo chuẩn bị sẵn đồ cá nhân để đi vào tù.

Nhân đây, tôi cũng xin kể lại tình hình chiến sự tại núi Cữ Pao, Dè Sao Mai. Đây là một ngọn núi khá cao trong vùng, có những hốc đá lớn có thể làm nơi tránh bom đạn. Vì gần Thị xã Kon Tum, nên tôi cũng hay đi lại, Tôi nghĩ đặt một tượng Đức Mẹ ở trên đỉnh núi đó thì thật là tuyệt vời. Tôi liền gặp Cha Luca Bùi Thủ, đang là Cha xứ Tân Hương, xin cha nhượng cho tôi bức tượng Đức Mẹ ban ơn lành cao tới trên 2m hiện ở trước mặt tiền của nhà thờ. Ngài đồng ý và tôi đã mau chóng đưa Đức Mẹ lên đỉnh núi. Chưa kịp đặt lên bệ cao thì tình hình chiến sự căng thẳng, tôi không có dịp lên đó nữa. Nghe nói, anh em quân nhân trên đó cũng đã đặt Đức Mẹ lên một tảng đá lớn. Sau 75 thì bị hai du kích bắn phá, và Đức Mẹ bị xô xuống vực, chỉ còn sót lại ít mảnh vụn rêu phong. Hai du kích đó khi trở xuống núi, đã bị trúng mìn chết tại chỗ!

Hot!
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

Đăng ký nhận tin

Tin mới nhất

Kết Nối cùng Mẹ

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy giao diện web như thế nào?

Rất đẹp, tuyệt vời

Tạm được

Cần thay đổi

Chưa hài lòng


Báo Công Giáo | Tin tức công giáo | Nhạc Thánh Ca
Xem bản: Desktop | Mobile
Trang thông tin Đức Mẹ Măng Đen - Giáo phận Kon Tum
Địa chỉ: thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum
Website đang chạy thử nghiệm, mọi đóng góp ý kiến xin gửi về
Email: 
Memangden@gmail.com, ĐT: 0905.373.053
Thiết kế và quản trị: TNTT - Giáo xứ Trung Nghĩa - Kon Tum